Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

25-08-2023

Udlejers ulovlige opkrævninger gav 9.863 kroner retur til lejer

En lejer fra Samsø henvendte sig til LLO´s Servicekontor i Aarhus efter at have modtaget et krav fra sin udlejer om en huslejestigning på 1000 kr. pr. måned, samt krav om betaling for varme, hvor udlejer også krævede en stigning i acontobetalinger.

Huslejestigningen blev med det samme kendt ugyldig, og juristen tog efter aftale med lejer kontakt til udlejer vedrørende forbrugsafregningen for lejemålet.

Ulovlige opkrævninger

Da rådgiveren først fik set hele sagskomplekset igennem, åbenbarede der sig et helt scenarie af ulovligheder.

• Det viste sig at der blev opkrævet acontobetalinger til vand, selvom der ikke opsat lovpligtige individuelle forbrugsmålere i lejemålet, og det medførte et tilbagebetalingskrav mod udlejer.

• Lejer og udlejer havde sidste år aftalt, at lejer fremadrettet selv skulle stå for levering af el til lejemålet, hvilket lejer gjorde. Udlejer fortsatte dog med at opkræve betaling for el.

• Lejer havde aldrig modtaget forbrugsregnskaber – herunder heller ikke varmeregnskaber.

Efter skriftlig og telefonisk dialog med udlejer, om de forskellige krav, endte opgørelsen således:

• Tilbagebetaling af vand: 10.666,56 kr.

• Tilbagebetaling af el: 1.666,65 kr.

• Forlig vedrørende varmeregnskab for 2023, hvor lejer eftergav 2.469,80 kr.

Efter endt aftale med udlejer har lejer fået 9.863,41 kr. retur.

Sagen kunne være indbragt for Huslejenævnet, men lejer havde også et ønske om at få sagen hurtigt afsluttet, derfor fremsatte Servicekontoret i Aarhus ovennævnte forligsforslag, hvilket udlejer har accepteret og lejer har modtaget pengene.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
23-08-2023

Blackstone har flest sager i Huslejenævnet.

Sager om for høje huslejer, også kaldet huslejens størrelse, tynger fortsat blackstone-selskabet Kereby, der med en pæn margen er den udlejer, som har flest sager i Huslejenævnet.

Til børsen siger Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, om Kerebys mange sager:

“Kereby er blevet bedre og et mere professionelt selskab efter Blackstone-indgrebet. De har dog fortsat rigtig mange sager, for Kereby er i en klasse for sig, når det kommer til at sætte lejen for højt. De (Kereby, red.) sætter lejen noget højere end andre ejendomsinvestorer”.

Artiklen kræver abonnement.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-08-2023

Debatindlæg: Hvad skal bornholmerne bo i?

Bornholm: Byg mange flere almene boliger og skærp bopælspligten. Det er velprøvet medicin andre steder i Europa, påpeger Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, i et debatindlæg i Bornholms Tidende (kræver abonnement).

Årsagen er, at øens mange fastboende har oplevet et øget boligpres, siden man i 2013 delvist ophævede reglerne for bopælspligt på øen, og at opførelsen af bl.a. almene boliger er ikke eksisterende.

- Det er man godt klar over i Regionskommunen. I kommunens boligstrategi fra 2018 slog man fast, at der inden 2028 skulle bygges 1.200 nye boliger, og at der skulle være flere almene boliger, sådan at øen kunne rumme 42.000 indbyggere, der nogenlunde kunne få en bolig, der passede dem, skriver Claus Højte.

Men indtil nu er intet nævneværdigt sket

Turismen på Bornholm er en stor succes, men bagsiden af succesen ser man ved, at mange fastboende bornholmere ikke kan konkurrere med de stigende boligpriser.

Som Claus Højte formulerer det:

 - Det, et frit marked ikke kan løse, er, hvor man så gør af de borgere, der ikke har midlerne til at betale de stigende boligpriser. Det oplever man mange attraktive steder i verden, hvor turismen presser oprindelige borgeres muligheder for at få eller beholde en bolig. For eksempel Barcelona, hvor lokalregeringen nu udsteder bøder på op mod 150.000 kroner, hvis man som boligejer udlejer sin bolig via Airbnb uden at have fået tilladelse (og den er svær at få) - eller i Berlin, hvor man helt har forbudt ferieudlejning af boliger.

Den betalelige bolig er en af velfærdssamfundets grundsøjler...

Arbejde, uddannelse, sundhedsydelser - og ikke mindst en sund og betalelig bolig - er de grundsøjler vores velfærdssamfund bygger på. På trods af disse grundsøjler, har man i LLO Hovedstaden, som bl.a. rådgiver bornholmske lejere, oplevet en lang række sager om udlejning af dårligt vedligeholdte lejeboliger, siger Claus Højte.

- Men der er er revner i boligsøjlen på Bornholm. Vi har i de senere år set en lang række sager, hvor usle rønner er blevet lejet ud til bornholmere til skyhøje huslejer. Det har man kunnet læse i denne avis (Bornholms Tidende). Og antallet af helårsboliger er faktisk stagneret siden 2010. Det og den delvise afskaffelse af bopælspligten gør, at pengestærke købere fra resten af Danmark har kunnet presse prisen på boligerne op. Samtidig er der mangel på boliger, der er egnede til ældre. Samlet set svarer de nuværende boligmuligheder på Bornholm ikke til behovene. Har man penge nok, kan man altid få den bolig, man ønsker - men det er der mange, der ikke har. Og der er mange bornholmere i den generation, der så småt begynder at overveje at flytte i en mindre og ældreegnet bolig.

Ifølge LLO og Claus Højte er opførslen af flere almene boliger og en stramning af bopælspligten to væsentlige elementer i en samlet løsning for Bornholm, hvis kommunen vil sikre bornholmerne gode og betalelige boliger.

- De almene boliger er en væsentlig del af løsningen. For det første er danske almene boliger nogle af de bedst vedligeholdte og med deres relativt lave husleje kan de betales af næsten alle. Og så kan de ved deres blotte eksistens bidrage til at dæmpe prisstigningerne i private udlejningsboliger og på ejerboligerne. Dem der bor i almene boliger glade for det, især i ældreboliger. Faktisk er 94 procent af ældre, der bor i almene ældreboliger, tilfredse med deres boliger (Videnscenter Bolius).

- Og så er der bopælspligten. Hvis man vil bevare Bornholm, hvor der sideløbende med turismen er plads til helt almindelige Bornholmere, der går på arbejde og bor på øen hele ugen, så kan det ikke nytte at give for mange dispensationer fra, at man faktisk skal bo på øen, hvis man vil eje en bolig.

- Begge dele er redskaber, som regionskommunen råder over. Hvis den vil sikre borgerne på Bornholm - dem alle sammen - gode og betalelige boliger, så har den faktisk mulighed for det: Sørg for at får bygget mange flere almene boliger og skærp bopælspligten. Det er velprøvet medicin andre steder i Europa.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
18-08-2023

Anmeld byggeskader med det samme

Beboer og bygherre har begge ansvar for at opdage skader på byggeriet. Og det gælder om at handle hurtigt, hvis man vil undgå huslejestigninger, lyder budskabet fra Byggeskadefonden, skriver BL´s Fagbladet Boligen.

Byggeskadefondens juridiske chef, Henriette Mygind Krempel, advarer om ikke at vente for længe, når man opdager en skade:

”Du skal handle hurtigt, hvis fonden skal dække skaden. Ellers kan du tabe dine rettigheder. Skader, der springer i øjnene, skal du reagere på med det samme,” slår hun fast.

Selvom det er boligorganisationens ansvar at ejendommen er vedligeholdt, så ender regningen ved forsømmelse som regel hos beboerne, da der er balanceleje i de almene boliger og kun beboerne til at betale.

Hvis man som almen beboer oplever skader og forfald, hvad enten det er udvendigt, på fællesarealer eller i egen bolig, så skal man kontakte driftpersonalet, så skaden kan blive anmeldt.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
16-08-2023

LLO: huslejen er for høj

Årsagen til, at udlejerne lokker med ekstra goder, skyldes ikke, at der generelt er for mange boliger i Aarhus Kommune, men at lejen er alt for høj.

- Det er mere et spørgsmål om, at dem, der er, er for dyre, og folk simpelthen ikke har råd til at bo i dem, forklarer Helene Toxværd, der er formand i Lejernes Landsorganisation (LLO), i P1 Orientering.

- Det er et udtryk for, at man ikke kan få lejet de meget dyre kvadratmeter ud, man har opført, siger hun og understreger, at der er blevet bygget for "tosset, dyrt og de forkerte steder".

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-08-2023

Fraflytningssag fra Aarhus: Lejer fik sit depositum tilbage!

Det er ikke altid at ens udlejer har orden i tingene - og det kan komme dig som lejer til gode. Det gjorde det i hvert tilfælde i denne sag fra Aarhus.

En udlejer havde i henhold til lejekontraktens § 8 den indvendige vedligeholdelse. Til trods for dette fremsatte udlejer på fraflytningssynet flere krav om istandsættelse og rengøring over for den fraflyttende lejer.

Efter synet fremsendte udlejer en fraflytningsopgørelse til lejer og krævede at lejer betalte 16.499 kr. i udgifter til istandsættelse og rengøring.

LLO kontaktede herefter udlejer og gjorde opmærksom på, at udlejer havde den indvendige vedligeholdelsespligt. Herefter anerkendte udlejer forholdet uden det var nødvendigt med en huslejenævnssag og tilbagebetalte lejers depositum på i alt 13.054,62 kr.

Læs mere…
09-08-2023

Jagten på en studiebolig - LLO kommer med fem gode råd

Det er snart studiestart og dermed også højtid for boligjagt - og desværre også boligsvindel.

For glæden ved at have fundet en lejlighed i boligjunglen, kan være så stor, at man glemmer sin kritiske sans - pas på med det!.

LLO har derfor samlet fem gode råd til, hvad du kan gøre, for at undgå at ryge i kløerne på boligsvindlerne:

1) Se lejligheden inden du skriver under/overfører indskud
Undgå at ”købe katten i sækken”. Mange svindlere har slet ikke adgang til den lejlighed, de prøver at leje ud og har derfor ikke mulighed for at vise den frem.

2) Find ud af hvem ejeren er
Du kan finde ud af, hvem der ejer en given bolig på www.tinglysning.dk. Hvis du tilbydes fremleje (altså din udlejer selv lejer boligen), så spørg boligens ejer om hans lejer må fremleje lejligheden. Du kan også banke på hos naboerne og høre om de kender udlejer.

3) Betal kun indskud via bank/pengeinstitut – ikke kontant, via PayPal, Western Union eller lignende
Hvis du betaler via din bank kan banken i visse tilfælde trække overførslen tilbage, hvis du henvender dig med det samme.

4) Få professionel hjælp, når du skal leje en lejlighed
LLO eller en advokat kan rådgive dig.
Hvis du er medlem af LLO kan vi hjælpe dig med at kigge din kontrakt igennem, og i den anledning se om der er nogen ”alarmklokker”, der ringer.

5) Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så vær på vagt
Der er ikke noget i vejen med at have gode vilkår i en kontrakt (fx en god husleje), men gode vilkår bliver ofte brugt som lokkemiddel af boligsvindlerne. Hvis udlejer virker til at have noget at skjule, (hvis du eksempelvis får at vide, at du ikke må have adresse i boligen eller kontakte naboer, ejeren og andre) eller i øvrigt kræver noget denne liste fraråder, så er der risiko for at du er ved at blive svindlet.

Hvis du er blevet snydt, bør du anmelde forholdet til politiet. Desværre bliver sagerne sjældent opklaret, især hvis svindlerne befinder sig i udlandet.

Desuden kan du hoppe ind på vores side om studiestart, hvor vi kommer med flere gode råd og vejledninger.

 

Læs mere…
07-07-2023

Begås der omfattende byggesjusk i nybyggeri?

Karina Muriel Mimouns debatindlæg i POV International tegner et billedede af at der gør!

Claus Sahl Højte citeres i artiklen, hvor han påpeger, at problemerne også ender hos lejerne, som ender med følelsen af magtesløshed:

- Det er dog ikke kun ejerne, der oplever konsekvenserne ved byggesjusk, fortæller Claus Højte fra Lejernes LLO. Lejere ender ofte i et boligmæssigt limbo, efter de er flyttet ind i de nye ejendomme, hvor det så viser sig, at der er byggesjusk. “Lejemålene er dyre, og grundet systemernes langsommelighed kan de hænge i limboet med en dårlig lejlighed i måneds- og årevis.”

Og det værste er magtesløsheden, for det er kun udlejer, der kan gøre noget i forhold til udbedring, fortæller Claus Højte, der også er inde over at hjælpe lejerne i Kaktustårnene med deres problemer med byggesjusk.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
06-07-2023

Medlem fik 29.332 kroner retur fra storudlejer

Et medlem fik 29.332 kroner retur efter langvarig fraflytningssag mod storudlejer!

En lejer og LLO-medlem opsagde sit lejemål hos et af de store udlejningsfirmaer i Odense, hvorefter udlejer indkaldte lejer til fraflytningssyn kl. 11.30 en sommerdag i 2021.

Synsmanden valgte dog at påbegynde synet allerede kl. 10.30 den pågældende dag, uden lejers vidne.

Medlemmet fik Servicekontoret i Aarhus til at rådgive om sagen. Servicekontoret indgav sagen for Huslejenævnet, hvor nævnet efterfølgende fandt at udlejer ikke havde overholdt formalia, og at udlejers istandsættelseskrav derfor var bortfaldet efter lejelovens § 187, stk. 5.

Oprindeligt havde udlejer krævet istandsættelse for 29.000 kr., og i flytteopgørelsen var udlejer derfor kommet frem til, at lejer kun skulle have 5820 kr. retur.

Den reviderede flytteopgørelse efter afgørelsen i nævnet viser, at lejer i stedet skal have 29.332 kr. retur, hvilket hun nu har fået.

(i begge flytteopgørelser indgår en række mindre beløb, der primært vedrører forbrugsafregninger, som er fratrukket totalbeløbet)

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-07-2023

Nyt lovforslag efterlader stort hul i tilbudspligten

Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark

Mange ejendomshandler sker ved at bruge den såkaldte "dobbelt-holding-metode".

Ejers fordel ved det er, at denne model ikke udløser tilbudspligt efter lejelovens nuværende regler. Lejerne skal derfor ikke have den tilbudt som andelsbolig.

"Dobbelt-holding-metoden" vil kort sagt sige, at ejendommens ejer indsætter flere selskaber i opadgående linje i ejendommens ejerstruktur. Når ejendommen herefter handles, sælger man teknisk set ikke ejendommen eller ejendommens ejerfirma, men derimod et firma længere oppe i fødekæden. På denne måde skifter ejendommen teknisk set ikke ejer, og det udløser derfor ikke tilbudspligt. Denne metode har Højesteret godkendt tilbage i 1993. (U.1993.868H).

Det skal understreges, at det udløser tilbudspligt første gang man indfører dobbelt holding strukturen, men for fremtiden vil man altså kunne nøjes med at sælge et selskab højere oppe i fødekæden.

Der var i den politiske aftale om det såkaldte Blackstone-indgreb fra 2020 lagt op til at lukke dette hul "parterne [er] enige om at ændre lejelovens regler om tilbudspligt, så det ikke er muligt at omgå reglerne om tilbudspligt ved at placere ejendommen i et selskab." (Aftalens s. 8).

Der var fremlagt en langt mere virksom styrkelse af tilbudspligten i 2022 som nåede at komme i førhøring hos høringsparterne på lejelovsområdet, men lovforslaget blev ikke gennemført efter heftig kritik fra bl.a. udlejerne.

Hvis muligheden for "dobbelt-holding-metoden" efterlades intakt, så har den foreslåede stramning af tilbudspligten næsten ingen reel virkning, da ejere i givet fald vil kunne falde tilbage på den.

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser