Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

08-08-2022

Et boligpolitisk slag i luften

Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, har netop offentliggjort Venstres forslag til boligpolitik – et forslag, som er faldet, mens alle ved, at der straks bliver udskrevet valg.

Det er altså venstres valgkampssvar på de alvorlige udfordringer, som det danske boligmarked står midt i.

Og hvad er det så Venstre vil: Jo de vil såmænd give skattefradrag, hvis man sparer penge op til et boligkøb. Forslaget i sig selv er et slag i luften, for hvis det gennemføres, vil den eneste effekt være, at ejendomspriserne stiger. Som man siger i juraen, så vil det være en nullitet – noget, der ingen virkning har.

At Venstre har sympati for ideen om, at så mange som muligt skal eje deres egen bolig, det er derimod et politisk valg, man må respektere. Men det er også et politisk valg, man bør huske på valgdagen.

For hvor er Venstre, når lejerne om meget kort tid oplever enorme huslejestigninger på grund af de stigende energipriser? Hvor er Venstre, når anonyme, udenlandske pengetanke opkøber danske udlejningsboliger og sætter lejen op? Hvor er venstre, når selv middelklassen i de store byer har svært ved at holde fast i deres boliger?

Det har vi nu fået at vide. Med alibi i en tre år gammel  ”undersøgelse”, lavet af en af de banker, der lever af at låne penge ud til borgere, der vil købe deres bolig, vil Venstre støtte ejerboligmarkedet.

Man kan i sjælden grad tale om at holde kikkerten for den blinde øje, når man fokuserer på den million danskere, der bor til leje – og hvoraf mange aldrig får mulighed for at købe en bolig: Dem har Venstre ikke noget til.

I LLO har vi et stort ønske til Venstre: Forhold jer til, at mange danskere hverken har råd til hverken at købe en bolig eller leje en bolig. Sæt kikkerten for det raske øje!

 

Læs mere…
04-08-2022

Pas på boligsvindel, når I søger efter en studiebolig

Studiestart og boligsvindel går desværre hånd i hånd!

Sensommeren er lig med studiestart, hvor 60.000 studerende i år har fået studieplads. Midt i glæden og euforien kan det at søge en studiebolig, gå hen og blive en forhastet og bedragerisk fornøjelse. For med studiestart venter også boligsvindlerne i de lidt mørkere afkroge af internettet.

Specielt snydes mange, når de i hast overfører et depositum til en person, som viser sig at være svindler. Beløbet kan være op til 30.000 kroner - som er mange penge for de fleste og især for en studerende.

Hvordan undgår man så at blive snydt? Det kan være svært at undgå helt, men på vores studiestartsside kan I læse om faldgrupperne og få gode råd til, hvordan I undgår en svindler og ikke bliver snydt.

Læs mere…
21-06-2022

Inflation og prisstigninger presser huslejen op!

Herning: Lejere oplever store huslejestigninger pga. stigende inflation og deraf stigninger i den generelle prisudvikling.

De forøgede forbrugsomkostninger har, pga. nettoprisindeksering af huslejen, stor indflydelse på huslejestigninger - som kan være op imod 10 procent.

Der var nemlig ingen der forudså, at inflationen i 2022 ville blive den højeste i 39 år, da man i 2015 indførte retten til nettoprisindeksering af nyere byggeri og nyrenoveret ældre byggeri i lejeloven.

Nu viser det sig som et kæmpe og omkostningstungt problem for mange lejere, hvor det for mange presser økonomien til det yderste. Men indtil videre er der fra politisk side ingen planer om en ændring!

 

Se indslaget hot TV MidtVest

 

Læs mere…
15-06-2022

Huslejestigninger kan ramme 200.000 lejere

Stigninger i nettoprisindekset koster mange lejere dyrt.

Lejere, som bor i enten nyere ejendomme opført efter 1991 eller ældre gennemrenoverede ejendomme, hvortil de er indflyttet efter 2015, modtager i disse dage kedelige breve med lejestigninger. Stigningerne kommer på baggrund af, at det fra 1.7.2015 har været muligt for udlejerne af de nye eller gennemrenoverede ejendomme i privat udlejening, at lade lejen stige når udgifterne på varer i samfundet stiger - det såkaldte nettoprisindeks.

Højeste inflation i 39 år

På grund af en historisk høj inflation ses der en markant stigning i forbrugsudgifterne, som har indflydelse på nettoprisindekset. I Lejernes Landsorganisation frygter vi, at mange lejere kan få svært ved at betale de øgede udgifter - ikke mindst en stor lejestigning.

På forsiden af Politiken siger chefjurist i LLO, Anders Svendsen, bl.a.:

»Det her kan blive rigtig slemt for landets lejere. I de her måneder får lejerne deres varmeregnskaber og kan se, at de måske får en stor ekstra varmeregning, der skal betales nu, og til vinter kan mange lejere berede sig på en huslejestigning, der kan være op til måske 10 pct. Det er noget, du som lejer skal have for øje: ’Har jeg råd til at bo her, hvis min leje stiger 10 pct?’«, siger chefjurist i Lejernes Landsorganisation Anders Svendsen.

Oven i en lejestigning på måske 10 procent skal der også betales en ekstra engangsbetaling på mange tusinde kroner, fordi hensatte beløb til tre måneders depositum og tre måneders forudbetalt leje også stiger, når lejen stiger.

Energipriserne bør ikke regnes med

»En væsentlig årsag til, at prisindekset stiger, er stigende energipriser. Men dem betaler lejerne selv over deres varme- og elregninger. Dermed betaler lejerne to gange for de stigende energipriser – i første omgang når de betaler el- og varmeregningen, og derefter når huslejen stiger. Det er ikke rimeligt eller retfærdigt«, siger chefjurist i Lejernes Landsorganisation, LLO, Anders Svendsen til Politiken.

Op til politikerne

I LLO ønsker vi at politikerne griber ind. En løsning kan fx være, at midlertidigt fastfryse huslejerne eller ændre nettoprisindekset, så det ikke medtager stigninger i energipriserne og fødevarer, men dette er indtil videre afvist som mulighed af Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Læs mere…
18-05-2022

Boligorganisationer imod forebyggelsesområder

Fem boligorganisationer fra Brøndby strand protesterer imod urimelige listerne over såkaldte ”forebyggelsesområder”. 
 
Forebyggelsesområder blev indført som en kategori som en del af parallelsamfundspakken, der blev justeret i slutningen 2021, hvor blandt andet ordet ”ghetto” udgik af loven.
 
Når et boligområde bliver defineret som et forebyggelsesområde, har det konsekvenser for ventelistereglerne og for hvem kommunen må anvise til boligerne.
 
Boligorganisationerne påpeger at flere at kriterierne er urimelige, fx at andelen af ufaglærte beboere kan få konsekvenser, uanset om folk er i beskæftigelse eller ej. 
 
Dette er LLO helt enige i. Der bør ikke gøres forskel på folk på baggrund af uddannelseslængde - heller ikke på boligmarkedet.
 
Desuden påpeger boligorganisationerne, at hvis boligområderne ikke havde ligget i region Hovedstaden, så ville den gennemsnitlige indkomst i områderne ikke være et problem. Men fordi de bor i en region, der har en høj gennemsnitsindkomst, så havner de på listen. I enhver anden region, eller hvis man havde taget landsgennemsnittet, var man gået fri.
 
Forebyggelsesområderne gjorde at lejere med små indkomster har endnu færre boliger at vælge imellem. Samtidig er byggeriet af nye almene boliger gået i stå, og huslejen i den private udlejning er så dyre, at almindelige mennesker dårligt kan være med længere.  
 
Kampen om de tilbageværende betalelige boliger bliver stadig hårdere – LLO opfordrer til, at politikerne tager opråbet fra boligorganisationerne i Brøndby alvorligt.

Pressemeddelelsen fra boligorganisationerne kan læses her

Læs mere…
09-05-2022

Investering i fast ejendom er et godt alternativ til værdipapirer

Selvom udlejerne i øjeblikket beklager sig om trange tider, så taler meget andet for, at det stadig er en god forretning at være udlejer!

Såkaldte investeringer i udlejningsejendomme er sikre penge og beskrives som ”et interessant supplement til aktier og obligationer”… Sådan har det altid været og sådan er det fortsat!

Dette sætter unægtelig udlejernes stadige klagesange lidt i relief…

Læs artiklen fra Fyens Stifttidende her

Læs mere…
02-05-2022

Tak for kampen, Kaare Dybvad Bek. Goddag Christian Rabjerg Madsen

LLO ønsker Danmarks nye Indenrigs- og boligminister hjerteligt tillykke

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”På boligområdet er der nok at tage fat på. Vi glæder os til at møde Danmarks nye Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen.” og fortsætter:

”Siden Blackstone-aftalen blev vedtaget tilbage i sommeren 2020, har det lejepolitiske debat være præget af teknik i form af gennemførelsen af sammenskrivningen af lejeloven og boligreguleringsloven. På baggrund af lejelovsforliget i 2014, endte man med en model, hvor forligskredsen næsten kun kunne blive enige om status quo.

Sammenskrivningen har fyldt rigtig meget trods store ambitioner for at arbejde videre med boligpolitikken, herunder for at forbedre vilkårene for lejerne i den private udlejningssektor.”

”Vi glæder os derfor til, at den nye minister kommer i arbejdstøjet og vi glæder os over, at ministeren har stor fokus på sammenhængskraft.

LLO mener, at et særligt vigtigt område bliver de høje private huslejers skævvridning af landet. Cevea kunne i april 2022 dokumentere, at en almindelig LO-familie ikke har råd til at flytte i privat lejebolig i København. Det må og skal der gøres noget ved, hvis sammenhængningskraften skal bevares.”

 

En særlig tak til Kaare Dydvad

”Kaare Dybvad har været en god og stærk stemme i den boligpolitiske debat siden han blev boligordfører for Socialdemokratiet i 2015”. udtaler Helene Toxværd og fortsætter:

”Kaare Dybvad har mere end nogen anden minister på området forsøgt at gøre op med de tendenser, vi har set i de sidste tredive år, hvor det er set som en naturlov, at boliger skal være hundedyre i de store byer.

Med Blackstoneaftalen fik borgerne en forhåbning om at boligpolitik ikke bare laves af nogle få meget pengestærke aktører, men at boligpolitik er et vigtigt politikområde, hvor borgerne også har noget at sige.

Det gav skrig og skrål hos mange pengestærke aktører, og mange negative pressehistorier, hvor andelshavernes vilkår blev vægtet meget højere end de lejere, som det hele egentligt handlede om. Dommedagsprofetierne blev gjort til skamme og det var ikke sket uden det politiske mod, som Kaare Dybvad udviste.”

 

Et godt samarbejde

”LLO har løbende haft et godt, tillidsfuldt og ærligt samarbejde med ministeren. Der er ingen tvivl om at vi kommer til at savne dette tætte samarbejde”, siger Helene Toxværd og afslutter:

”Da Blackstone-pakken blev vedtaget, sagde Kaare Dybvad, at det var ”første skridt på vejen mod at sikre, at almindelige mennesker kan få lov at bo i byen.” Nu kommer hans afløser, Christian Rabjerg Madsen så til at tage de næste skridt. I LLO er vi klar med idéer og løsninger”.

 

Læs mere…
27-04-2022

BL og LLO: Drømmen om "den blandede by" står til at briste

Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Stigende priser på byggematerialer har udskudt visionen om at opføre 22.000 almene boliger, og imens vi venter på en løsning, falmer drømmen om "den blandede by", skriver Helene Toxværd og Palle Adamsen, formænd for henholdsvis Lejernes Landsorganisation og Danmarks Almene Boliger (BL).

Læs debatindlægget

Læs mere…
22-04-2022

Beboere så deres ejendom foreslået som daginstitution

Et debatindlæg af foreningen Bedre Børneliv i Lyngby Taarbæk Kommune, satte kort før påske en skræk i livet hos en række beboere, som er lejere i en ejendom ejet af kommunen, som kommunen har sat til salg.

I debatindlægget foreslår foreningen Bedre Børneliv, at ejendommen omdannes til børneinstitution, hvilket fik lejerne på banen, da de hverken er blevet inviteret ind i debatten eller er blevet orienteret om de mulige planer.
Tilbage står spørgsmålet: kan man sådan uden videre tvangsflytte og genhuse en række lejere?
 
Det Grønne Område har stillet følgende spørgsmål til LLO: Kan kommunen bruge bygningerne til dagtilbud, hvis man ønsker det?
 
“Det er en helt almindelig lejekontrakt, så lejere er stillet på samme måde ved en ny udlejer. De kan som udgangspunkt ikke opsiges af udlejer, så lejerne har krav på at blive boende. Man kan ikke sige lejere op, fordi man vil have andre lejere ind,” siger chefjurist ved Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, efter Det Grønne Område bad ham gennemgå Anne Martinsens lejekontrakt.
“Først skal de spørge sig selv, om det er en god idé. Man kan godt foretage store ombygninger af ejendomme, herunder nedrivning af boligen, men så skal man stille erstatningsboliger til rådighed og have kommunalbestyrelsens tilladelse til at nedlægge en bolig. Men det er ikke noget, vi normalt ser. Det er noget, som vil kunne ende i en retssag om, hvorvidt man har lov til det eller ej. For lejere kan protestere. Det er ikke nemt, særligt ikke hvis lejerne ikke accepterer det. Og det er bestemt ikke nogen hurtig løsning,” siger Anders Svendsen.
 
Konklusion: Lejerne er heldigvis beskyttet af lejeloven, hvilket debattøren nok skulle have sat sig ind i, inden debatindlægget blev publiceret.
 
Læs mere…
25-03-2022

Demonstration for 6 års huslejestop i 200 tyske byer

 

Den 26 og 27 marts afholdes der demonstrationer for 6 års fastfrysning af de tyske huslejer. Der lægges op til demonstrationer i 200 tyske byer.

På "Boligaktionens dag" gøres folk fra hele Europa opmærksom på den ekstremt vanskelige situation på lejemarkedet. Den landsdækkende Husleje Stop-kampagne deltager også i protesterne i weekenden 26. og 27. marts. Her sendes bl.a. en oppustelig, fire meter høj ”lejefrysehånd” på tværs af den tyske republik. 

Hånden stopper bl.a. i München, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen og Bochum.

”Hånden rejser hen, hvor folk er fortvivlede, fordi de næsten ikke kan trække vejret på grund af den stadigt stigende husleje. Politikerne skal bryde denne spiral,” siger Matthias Weinzierl, talsmand for Rent Stop-kampagnen. 

 

Hvordan hjælper man lejere? 

En første foranstaltning, der kan gennemføres hurtigt, ville være et landsdækkende lejestop. Når boligmarkederne er meget stramme, er huslejestigninger i eksisterende ejendomme slet ikke mulige efter kampagnekonceptet i en begrænset periode på seks år. 

På noget mindre spændte markeder tillades en maksimal huslejestigning på seks procent på tre år, forudsat at den hidtil betalte leje ikke overstiger den lokale sammenligningsleje. For de resterende arealer bør huslejen højst have lov til at stige med ti procent på tre år.

Den landsdækkende kampagne for at stoppe lejestigningerne fortsætter ud over foråret. De aktive på lejeboligområdet vil igen netværke ved det andet landsdækkende huslejestopmøde: den 22. til 24. april i Bochum. 

Mere information kommer snart på www.mietenstopp.de

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser