Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-05-2023

Politisk flertal vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet af Daniel Bue Lauritzen på Altinget.dk i forhold til, at et politisk flertal nu vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider. Det er uklart om man vil starte helt forfra med at undersøge problemet, og ikke læner sig op ad de tilgængelige anbefalinger - givet af aktører fra hele branchen.

Til forslaget om, at regeringen formentligt selv vil lave analysen, udtaler Anders Svendsen:

“Det er ærgerligt, hvis man starter forfra, for så har man spildt et helt års arbejde og et år mere med at sidde på hænderne, efter at vi afleverede vores rapport. Der er en bred anerkendelse i sektoren af, at systemet godt kunne fungere bedre, så jeg håber, at man kommer til at tage afsæt i det arbejde, som de uafhængige aktører har lavet,”

Han ser dog også en lille åbning hos Venstres boligordfører Heidi Bank, som udtaler:

“Man må jo gerne genbruge noget af det arbejde (i den nye analyse, red.). For os var det bare vigtigt, at vi får fokus på det her i aftalen, fordi det her er noget, vi kommer til at sidde og snakke om igen senere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne havde set, at man allerede nu havde lavet nogle ændringer, der havde skabt forbedringer, men det her var så langt, vi kunne komme i den her aftale.”

Som allerede nævnt, så bliver analysen formentligt lavet af regeringen selv - uden andre forfattere, men vi håber I LLO at udgangspunktet er det, der allerede er lavet.

Artiklen kan læses her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
15-05-2023

LLO: Bred - men desværre også lidt tam - boligaftale…

Læs mere…
15-05-2023

Min lejlighed stinker af kattetis...

Hvordan forholder man sig, hvis man har byttet lejlighed med en katteejer, og byttelejligheden stinker? Det har et af vores medlemmer spurgt om:

Jeg har lige byttet min fede 4 værelses almene leje-lejlighed med en kvinde, der havde en 2 værelses fra samme selskab. Byttet gik fint og uden de store problemer, men hun havde 2 katte, og nu efter byttet kan jeg bemærke, at der stinker af katteurin i hele lejligheden på trods af, at der ikke længere er en kattebakke. De få gange jeg så lejligheden før byttet, var der lige luftet ud, men nu 2 uger efter er lugten stadig markant.

Jeg er meget ked af situationen og føler mig snydt og bedraget, og vil derfor gerne undersøge, hvilke muligheder jeg har?

Læs svaret i artiklen og se i øvrigt vores artikel om skadedyr.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
12-05-2023

Vi Lejere nr. 2. 2023 er udkommet

LLO´s medlemsblad Vi Lejere nr. 2. 2023 er færdigtrykt og på vej mod medlemmernes postkasser.

Landsformand Helene Toxværds leder adresserer problemet med, at antallet af fogedudsættelser er steget med 30 pct. fra 2021 til 2022, og at flere udsættelser bl.a. afstedkommer en form for "skjult hjemløshed", hvor mennesker tvinges ud af deres hjem og fx må flytte til venner eller familie.

Desuden, at vi fortsat venter på regeringens udspil om huslejeloftet, da det nuværende aftalte loft på 4 pct. snart bortfalder.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
11-05-2023

Kom til Boliglaboratoriums udstilling "Living Spaces"

I Jernbanebyen, på DSB´s gamle jernbanegrund i København SV, kan man i øjeblikket se Boliglaboratoriums udstilling "Living Spaces" udfolde sig under tagene på en række opstillede træpavilloner.

Med "Living Spaces" giver Boliglaboratorium i alt syv bud på fremtidens bygge- og bo-kultur, der med modeller viser, hvordan man kan indrette sig med mindre plads, dele faciliteter og ressourcer, bruge flere cirkulære principper og bygge med lavt CO2-aftryk.

Udstillingen er for alle og varer fra 9. maj og til 15. november.

Læs mere hos Realdania

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
10-05-2023

Inflationen falder - men er stadigvæk langt fra tidligere niveau

For april 2023 er stigningen 6,4% i forhold til april måned 2022. Det fremgår af Danmarks Statistik, der i dag kan offentliggøre at kerneinflationen er faldende. Det samme er det såkaldte nettoprisindeks.

Netop stigninger i nettoprisindekset har stor betydning for lejerne, da mange lejere har et vilkår i lejeaftalen der betyder, at lejen stiger i samme takt som nettoprisindekset.


 

I efteråret 2022 blev der på baggrund af de voldsomme stigninger indført et såkaldt huslejeloft, som skulle begrænse lejestigninger der oversteg 4%. Huslejeloftet gælder kun frem til årsskiftet 2023/2024, men det blev til gengæld aftalt, at der skulle nedsættes et udvalg som gjorde op med den nuværende ordning. Selv om det var hensigten, at udvalget skulle nedsættes og være klar med forslag til en ny ordning i 2023, har den nuværende regering tilsyneladende valgt helt at droppe denne plan med henvisning til, at der ikke længere er en aftale, da flertallet for denne er væk.

Det er derfor uvist, hvor lejerne står når det midlertidige huslejeloft ophører.

LLO opfordrer på den baggrund regeringen og Folketinget til at færdiggøre arbejdet så hurtigt som muligt, så lejerne kan sove roligt om natten og vi kan undgå at lande i den samme situation, som nødvendiggjorde huslejeloftet i 2022.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
08-05-2023

LLO: Uacceptabelt, at ventetiden i Huslejenævnene er fordoblet

Tal fra Social- og Boligstyrelsen viser, at ventetiden på sager i huslejenævnet er fordoblet siden 2021. I nogle kommuner venter lejere over 12. mdr. på deres sag.

Hos LLO Hovedstaden kalder man det helt uacceptabelt, at ventetiden på at få afgjort sin sag er fordoblet i flere kommuner, det siger Claus Sahl Højte, direktør i LLO Hovedstaden til DR nyheder.

For det kan være en stor belastning for lejerne, når de skal vente længe på afgørelser om eksempelvis huslejestigninger.

- Det er vigtigt, at nævnene behandler sagerne så hurtigt som muligt. For den enkelte kan det være en katastrofe ikke at kende sin husleje, og det giver stor usikkerhed om ens økonomi, siger Claus Højte.

Derfor skal kommuner med lange ventetider i huslejenævnene tilføres flere kræfter. Det er nemlig vigtigt, at man kommer i bund med sagspuklen, mener han.

- Huslejenævnene skal bemandes bedre på kommunalt niveau. Det er altafgørende og kræver flere ressourcer, siger Claus Højte.

Læs artiklen fra DR

Se DR Tv-Avisen fra d. 8. maj kl. 18.30 (16.50 inde i udsendelsen), hvor direktør i LLO Hovedstaden, Claus Højte, udtaler sig.

Hør DR Radioavisen (Indslaget høres 06.25 inde i udsendelsen).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-05-2023

Ny juridisk chef i LLO Hovedstaden

Den 1. maj indtog cand.jur. Katrine Sparrewath Nielsen pladsen som juridisk chef i LLO´s hovedstadsafdeling.

Katrine har været ansat i LLO Hovedstaden de seneste 7 år som jurist, og har således et godt kendskab til både juraen og medlemsrådgivningen i afdelingen, som hun nu bliver chef for.

Katrine afløser den tidligere juridiske chef, Jakob Møldrup-Lakjer, som i 7 år har været LLO Hovedstadens juridiske chef, der fra den 1. maj har valgt at skifte til et job hos KAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
01-05-2023

Lejer fik 30.000 kr. retur fra udlejer

Et medlem fra Aarhus kontaktede efter en fraflytning LLO´s Servicekontor i Aarhus, fordi han ikke modtog en flytteopgørelse fra udlejer. Dette skulle vise sig til lejers fordel.

Opgørelsen kom dog kortvarigt efter, og viste, at udlejer havde regnet sig frem til at lejer, trods et depositum på 35.400 kr. og en forudbetalt husleje, kun skulle have 2961,71 kr. retur.

De 2961,71 kr. ønskede udlejer at tilbageholde til evt. ekstra varmeregning for 2022.

Servicekontoret kontaktede udlejer og forklarede, at udlejer skyldte lejer i alt 32.439 kr., da der hverken var lavet ind – eller fraflytningsrapport. Dertil kom, at der manglede gyldige forbrugsregnskaber. 

Efterfølgende blev Servicekontoret kontaktet af udlejers advokatfirma, der forsøgte at dokumentere at der var udført både en ind – og fraflytningsrapport, som de vedhæftede som dokumentation.

  • Indflytningsrapporten var imidlertid en rapport lejer aldrig tidligere havde set, og den var heller ikke underskrevet af lejer, og der kunne ikke fremlægges dokumentation for at rapporten var udleveret eller sendt til lejer tidligere. 
  • Fraflytningsrapporten var en mail, som udlejer mente at have sendt til lejer meget sent om aftenen, den dato hvor der var afholdt syn i lejligheden. Lejer oplyste at han aldrig havde modtaget mailen.

Derudover gjorde advokatfirmaet gældende, at de mente at udlejer slet ikke skulle reklamere indenfor de almindelige frister, ift. de reklamationer udlejer mente var misligholdelse af lejemålet, hvilket LLO´s Servicekontor blankt afviste. 

Udlejers advokat foreslog derefter, at der blev indgået forlig, hvor udlejer tilbagebetalte 17.235,39 kr. til lejer.

Servicekontoret skrev tilbage til advokatfirmaet, hvor de fastholdt kravet på 32.439 kr., og forklarede, at reklamationsreglerne også gælder selvom manglen måtte være opstået som følge af misligholdelse, og henviste til retspraksis på området.

Forlig på 30.000 kr.

Efter drøftelse med lejer afviste Servicekontoret udlejers forligsforslag. På lejers opfordring blev det i stedet tilbudt udlejer, at sagen kunne afsluttes ved at udlejer betalte 30.000 kr. til lejer til fuld og endelig afgørelse i sagen - såfremt betaling skete med det samme. Ved dette forlig ville lejer også frafalde kravet på at få tilsendt gyldige forbrugsregnskaber.

Efter ca. en uge vendte advokatfirmaet tilbage hvor de accepterede lejers forligsforslag, og lejer har oplyst LLO at han modtog de 30.000 kr. senere samme dag. 

 

Læs mere…
24-04-2023

Lejer fra Vejle fik 12.950 kr. retur

I en fraflytningssag stillede udlejer krav om, at lejer skulle betale en flytteopgørelse på 7.472,5 kr. til istandsættelse, som blev fratrukket lejers depositum.

Lejer, der er medlem ved LLO´s Servicekontor i Aarhus, fik en rådgiver til at se på fraflytningssagen, hvilket viste sig at være en god ide.

Udlejer havde nemlig ikke overholdt formalitetskravene i forbindelse med fraflytningssynet (§187), og havde desuden opkrævet forkert for vask, hvilket betød yderligere 3000 kr. til lejer.

Sagen blev løst ved, at rådgiveren kontaktede udlejer på vegne af medlemmet, og gjorde opmærksom på ulovlighederne, hvorefter udlejer accepterede LLO´s krav.

Efterfølgende tilbagebetalte udlejer i alt 12.950 kr. til lejer.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser