Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

02-05-2024

Gratis webinar: Passer mit varmeregnskab?

På dette webinar hjælper LLO dig til at sikre, at udlejers varmeregnskab er korrekt og at du ikke bliver snydt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig her, hvis du vil have et overblik over dine forbrugsregnskaber og måske spare penge?

Indhold:

Kurset vil forsøge at give svar på fem spørgsmål:

-Skal udlejer aflevere varmeregnskab?

-Hvilke krav er der til varmeregnskabet - kan min efterregning bortfalde, hvis udlejer laver en fejl?

-Kan jeg klage, hvis jeg er uenig med udlejer, og hvordan foregår det?

-Hvad kan jeg gøre for at få en lavere varmeregning for fremtiden?

-Kan udlejer hæve min a conto betaling?

Målgruppe:

Målgruppen er lejere i privat og alment udlejningsbyggeri.

Underviser:

Anders Svendsen, chefjurist LLO i Danmark.

 

Læs mere…
30-04-2024

Nyt ministersvar fra Social- og Boligministeren

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) gennemgår reglerne for den særlige forretningsmodel som LifeX angiveligt benytter, hvor familieboliger udlejes som enkeltværelser, typisk med en høj leje til følge.

Dette sker på baggrund af et spørgsmål fra Folketingets boligudvalg efter ønske fra Sigurd Agersnap (SF).

Ministeren går ikke ind i den konkrete sag, men giver en generel gennemgang af retsstillingen.

Her er hovedpunkterne i svaret:

1️⃣ Det skal indledningsvist afgøres om forholdet er omfattet af reglerne om hoteldrift eller lejelovgivningen. Dette afhænger af en konkret vurdering af bl.a. faciliteter, services, og betaling af moms.

2️⃣ Ministeren vurderer at "[...]det generelt ikke vil udgøre hoteldrift, at der til lejeforholdet er knyttet fx vask af linned, rengøring og evt. deling af forbrugsvarer."

3️⃣ At udleje værelserne i en beboelseslejlighed som enkeltværelser, kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. En lejer har dog ret til at fremleje op til halvdelen af deres boligs værelser ud.

4️⃣ Lejefastsættelsen vil være som klubværelser -og dermed følge ejendommen. Det betyder at der som udgangspunkt skal betales omkostningsbestemt leje i udlejningsejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder.

5️⃣ Hvis udlejer betinger opnåelsen af retten til at leje et værelse af, at
man samtidig indgår aftale om levering af diverse ekstra ydelser, vil det efter
omstændighederne i sig selv kunne være ulovligt (efter den såkaldte dusørregel).

På baggrund af disse pointer afslutter ministeren sit svar således:

"[...] reglerne på området sætter klare rammer, som sikrer lejerne, både i forhold til lejens størrelse, og hvilke særvilkår, som kan betinges indgået i forbindelse med lejeaftalens indgåelse. Hvis udlejere ikke overholder reglerne, er der også adgang til at få prøvet fx lejens størrelse hos huslejenævnene."

 

Læs mere…
30-04-2024

Landssekretariatets telefon er lukket i uge 19

Landssekretariatet holder deres telefon lukket i ugen fra den 6. maj til 10. maj. Begge dage inklusiv.

Man  kan fortsat maile sekretariatet på: llo@llo.dk

Læs mere…
18-04-2024

Lægdommernes vederlag udhulet i 23 år

Justitsministeriet/Ministry of Justice oplyser, at de først for nyligt blev bekendt med rekrutteringsproblemerne ift. boligdommere.

Det er en lidt besynderlig udtalelse, når nu en arbejdsgruppe under justitsministeriet allerede i 2016 bemærkede:

"Det er efter arbejdsgruppens opfattelse naturligt, at der i forbindelse med overvejelser om udpegningen af lægdommere i boligretten bør foretages overvejelser om deres vederlæggelse, herunder om der bør indføres særlige regler angående vederlæggelse af lægdommere i boligretten".
(Arbejdsgrupperapport om udvælgelse af lægdommere (2016) s. 129)

Samme år kom der en fælles henvendelse til justitsministeren fra hhv. EjendomDanmark og Lejernes Landsorganisation Danmark.

Hvis man ikke har været bekendt med udfordringen, så skyldes det ikke, at der ikke har været advarsler.
Advarslerne har nemlig været der.

Man har nok bare håbet, at lægdommerne bliver ved med at møde op selvom vederlaget er blevet udhulet i 23 år.

LLO gør i AdvokatWatch opmærksom på problemet (kræver abonnement).

Læs mere…
18-04-2024

Gratis webinar: Nyheder i Lejeretten

Den 3. maj afvikler LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark næste gang webinaret "Nyheder i Lejeretten", hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

"Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem foråret og frem til sommerferien.

Du tilmelder dig her.

Læs mere…
15-04-2024

Lejerbeskyttelse med i nyt EU direktiv!

//Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO//

EU's reviderede energieffektiviseringsdirektiv er netop blevet vedtaget i EU-Rådet (12. april).

Direktivet indeholder krav om lejerbeskyttelse.

Bl.a. lyder det i direktivets artikel 17

"19. When providing financial incentives to owners of buildings or building units for the renovation of rented buildings or building units, Member States shall aim at financial incentives benefiting both the owners and the tenants.

Member States shall introduce effective safeguards, to protect in particular vulnerable households, including by providing rent support or by imposing caps on rent increases, and may incentivise financial schemes that tackle the upfront costs of renovations, such as on-bill schemes, pay-as-you-save schemes or energy performance contracting [...]"


Disse forbrugerrettigheder er ikke kommet af sig selv, men skyldes i høj grad den internationale lejerbevægelse International Union of Tenants (IUT), som Lejernes Landsorganisation Danmark er en del af.

Særligt de danske parlamentarikere Niels Fuglsang
og Morten Helveg Petersen skal have ros for deres store og internationalt anerkendte arbejde med direktivet.

Nu skal direktivet implementeres i dansk lovgivning. Det skal ske inden to år. I LLO følger vi processen nøje.

En række personer fra lejerbevægelsen har også gjort et kæmpe stykke arbejde for at komme i mål , herunder Barbara SteenbergenJohan MirtorpDan Nicander og mange flere. Tak til jer.

Læs mere…
09-04-2024

480+ tilmeldte til LLO´s webinar om fraflytning

Vil du også gerne undgå store fraflytningsregninger?

Deltag i Lejernes Landsorganisation Danmarks webinar om fraflytning og tilbagebetaling af depositum.

Her kan du lære, hvordan du kan undgå en stor fraflytningsregning - og hvad du kan gøre, hvis du alligevel modtager en.

Webinaret afholdes d. 11. april klokken 16:30-17:30 og er gratis.

Oplægsholderne er byggeteknisk rådgiver Thomas Sørensen fra LLO Hovedstaden og chefjurist i LLO, Anders Svendsen.

Meld dig til her

(Billedet er et eksempel fra virkelighedens verden, men anonymiseret af hensyn til parterne).

 

 

Læs mere…
22-03-2024

Nyt spørgsmål til ministeren

Sigurd Agersnap (SF) spørger Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om følgende:

“Vil ministeren kommentere artiklen »Smart forretningsidé eller langt over grænsen? Nye københavnere betaler 11.150 kroner om måneden for værelse på 15 kvadratmeter« fra KøbenhavnLiv den 18. marts 2024?

Det fremgår af artiklen, at firmaet LifeX lejer en lejlighed med mindst fem værelser ud på hver sin værelseskontrakt til i alt 55.750 kr. om måneden. Der er formentlig tale om fremleje.

Vil ministeren herunder svare på, om ministeren mener, at det er i overensstemmelse med gældende lovgivning at lave en sådan juridisk konstruktion, hvor familieboliger de facto nedlægges, med henblik på at boligen fremlejes som enkeltværelser?

I fald det ikke er i overensstemmelse med gældende ret, hvem kan da påklage forholdet og til hvilken myndighed?

I fald det er i overensstemmelse med gældende ret, vil ministeren så overveje at forbyde en sådan juridisk konstruktion?”

Det bliver interessant at se ministerens vurdering og holdning til spørgsmålet.

Jakob Juul-Sandberg har tidligere udtalt sig om sagen.

Læs mere…
20-03-2024

Dødsfald: Advokat Henrik B. Jensen er gået bort

//Af Anders Svendsen, chefjurist i LLO Danmark//

Jeg deltog i Henriks bisættelse i Roskilde Domkirke.

Jeg kendte Henrik fra min tid som student hos LLO Hovedstaden, hvor han var tilknyttet som ekstern advokat.

Jeg husker ham som en god og stille kæmper for Lejernes Landsorganisation Danmarks medlemmer.

Han var ikke politisk, men han var i stedet drevet af social indignation.

Den første salme var “Du som har tændt millioner af stjerner”.

Fjerde vers lyder:
“Tak for de mennesker, som blev vor støtte,
når vi fandt vejen besværlig at gå.
Hjælp os i morgen at hjælpe forknytte,
mød du os selv i de svage og små!”

Henrik var netop en sådan støtte for rigtig mange lejere.

Æret være hans minde.

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser