Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-02-2017

LLO Herning - kursus i lejerrettigheder

Om forholdene for lejere hos private udlejere i kommuner, hvor boligreguleringsloven ikke gælder. 

Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 10.00 – ca. 14.30 i Codanhuset, Fredensgade 4, Herning. 

(Parkering på Dalgas Allés p- plads). 

Der er kaffe og rundstykker fra kl. 9.30 og frokost ca. kl. 12.

Læs mere…
26-01-2017

Restpladser: Kursus under Københavns Folkeuniversitet, hvor boligøkonomien gennemgås

Kære LLO medlem.

Lejernes LO udbyder løbende kurser for medlemmer af beboerrepræsentationer, almene afdelingsbestyrelser og enkeltlejere. 

Lige nu er der restpladser ledige på et kursus under Københavns Folkeuniversitet, hvor boligøkonomien gennemgås. Kurset er for alle interesserede og kurset kræver ikke særlige forudsætninger.

Har du lyst, kan du nu følge 10 lektioner tirsdag aften fra kl.17.15 til 19.00. Kurset starter tirsdag d. 7/2 og koster 930 kr. og alle deltagere kan modtage et kursusbevis.

Kurset og tilmeldingsprocedure er beskrevet nedefor. Du skal beslutte dig hurtigt, Folkeuniversitetet har en frist for tilmelding senest på mandag den 30. januar 2017

Kursustilbud / Holdnummer 

4034 > Økonomi
Emne:
ØKONOMI - Boligøkonomi for ejere, lejere og andelshavere
Ved cheføkonom, cand. polit. Jesper Larsen, Lejernes LO
Kurset har til formål at give deltagerne indblik i de samfundsmæssige og de privatøkonomiske forhold, når det gælder ejerboligen, den almene og privatejede udlejningsbolig og andelsboligen.

Vi analyserer boligmarkedets struktur, og vi gennemgår vi boligudgiftens beregning og beboernes indflydelse på egen bolig i de forskellige boligformer.

Hvilken boligform er den mest fordelagtige? Vi ser på fordele og ulemper ved regulering af boligudgifterne og de forskellige boligformer. Hvordan virker reguleringen på ulighed, segregering, kapitalgevinster og boliglotteri? Vi slutter med at se på boligbyggeri, boligbehov og boligefterspørgsel. Hvem styrer boligbyggeriet og hvorfor mangler der boliger i storbyerne?

TIDSPUNKT
10 TIRSDAGE 
Kl. 18:15 20:00
(7/2/2017-18/4/2017)
UNDERVISNINGSSTED
KUA1 - Njalsgade 120-148, 2300 København S- 23.2.39 (bygning 23)
PRIS:Kr. 930,-

Tilmelding til forelæsninger og kurser på Folkeuniversitetet


Tilmelding kan foregå på følgende vis:

På hjemmesiden, http://www.fukbh.dk , hvor du kan betale med Dankort, Visa, MasterCard og Mobile Pay. Indtast holdnummer i søgefeltet og tilmeld dig på holdsiden. Du modtager en betalingskvittering via e-mail kort tid efter, at du har gennemført tilmeldingen.
Telefonisk henvendelse til Folkeuniversitetets sekretariat på telefon 35 32 87 10. Oplys holdnummer, betalingskortnummer, udløbsdato og kontrolcifre, så tilmelder vi dig via hjemmesiden.
Personlig henvendelse på sekretariatet, der har åbent mandag-fredag kl. 10-16. Her kan du betale kontant, med Dankort og Visa.

Vi sender et tilmeldingsbevis, så snart vi har modtaget din betaling.

Hvis det er din arbejdsgiver, der skal betale kursusafgiften, så send en mail til info@fu.ku.dk og angiv, hvem der skal betale med fuld adresse og EAN nummer.

Uanset hvordan du tilmelder dig, er din tilmelding på plads, når kursusafgiften er trukket på din konto. Der kan ikke betales på holdene ved kursusstart.

Folkeuniversitetet i Københavns sekretariat

Læderstræde 34, 2. sal
1201 København K
Kontaktes på:

Telefon: 35 32 87 10
Fax: 35 23 87 09
E-mail: info@fu.ku.dk

Læs mere…
25-01-2017

Midlertidige studieboliger i op til 10 år

Det er en rigtigt god nyhed, at et næsten enigt Folketing nu vil forlænge muligheden for at lave midlertidige boliger fra 3 til 10 år. 
Landsformand i LLO, Helene Toxværd, udtaler:

"Det er en ændring, vi I LLO længe har efterspurgt, fordi den giver mulighed for at opføre stærkt tiltrængte studieboliger i de store byer, især i København. I LLO forlader vi os på, at kommunerne sikrer, at de midlertidige studieboliger faktisk bliver midlertidige boliger og af ordentlig kvalitet, som kan hjælpe med at tage trykket af et kogende varmt boligmarked. 

#LejernesLO ser frem til midlertidige studieboliger i fx containere, men også at stat og kommune satser på langsigtede og blivende løsninger for en udvidelse af boligmassen på leje- og studieboligområdet.

Link til artikel

Læs mere…
11-01-2017

DST analyse om forældrekøb

Danmarks Statistik har gennemført en analyse, der viser hvem der køber og hvem der bebor forældrekøbte lejemål. 

Link til analyse

Analysens hovedkonklusioner:
• De unge, der bor i lejligheder, som er købt til dem af forældrene, er oftest mellem 21 og 25 år gamle. Flertallet er kvinder, og de bor typisk alene. De unge er næsten alle af dansk oprindelse.
• Forældrene, der foretager forældrekøb, er generelt væsentligt mere økonomisk velstillede end gennemsnittet - det gælder såvel målt efter indkomst som efter formue.
• Lejlighederne ligger alt overvejende i de store uddannelsesbyer, og er i gennemsnit 1,25 mio. kr. værd.

Der er altså tale om en homogen gruppe af velstillede, som investere i en lejlighed til datter eller søn. Dette er der i princippet intet galt i, hvis der ikke fulgte en stor skatterabat, en skævvridning og en ophedning af et boligmarked med, men det gør der.

Der findes over 10.000 forældrekøbte lejemål i DK, hvori der ofte udlejes et værelse til f.eks. en anden studerende. Det er udbyders marked, hvor prisen for et værelse i dag er på mellem 4000 og 7000 kr. Dette muliggør, at udgifterne for ejer ofte kan gå i et rundt NUL.

Det vil vi i LLO gerne have ændret ved!

Læs mere…
07-01-2017

Lejernes Landsorganisation: Velhaveres børn bor gratis i hovedstaden

I stedet for, at velstillede familier med millionindtægter kan spare i skat, når de forælderkøber bolig til deres børn, burde midlerne anvendes til ungdoms- og kollegieboliger. På den måde vil det kunne komme alle grupper af unge og studerende til gode, i stedet for som nu, hvor børn af velstillede forældre får huslejen betalt af en lejer uden denne mulighed #tjekdinhusleje.

Link til artikel

Læs mere…
21-12-2016

LLO Horsens nyhedsbrev, julen 2016

 Nu er det ”Jul” men hvordan syntes du det går? 

Der bliver ikke nogen gaver fra udlejer eller andre det er ganske vist. 

Lejerne har fortsat store problemer, både når det gælder fraflytning, manglende varmeopgørelser, samt ikke mindst skimmelsvamp?

Læs mere…
16-12-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens December 2016

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

Hvis man som lejere bor i Hedensted kommune, så er der ikke meget at hente? 

Nu er det som lejere, at hvis der opstår fugt og skimmelsvamp i lejligheden, så har man fra politisk side bebudet at kommuner skal leve op til, at man ikke må bo med forhold som er sundhedsfarlig.

Læs mere…
06-12-2016

Den internationale lejerbevægelse: Huslejeregulering er en del af retten til et hjem

The International Union of Tenants (IUT), som LLO er en del af, har afholdt kongres i oktober. Fokus var på huslejeregulering.

Huslejeregulering kan have mange forskellige udformninger på tværs af landegrænser, men fælles for huslejeregulering er, at huslejen ikke udelukkende fastsættes på markedsvilkår.

IUT argumenterer for, at huslejeregulering er en del af den moralske ret til et hjem, og at de lejere, der igennem længere tid har passet på lejligheden, og gjort ejendommen til et attraktivt sted at bo, har en rimelig interesse i at kunne blive boende.

Hvis retten til et hjem, skal give mening, bliver den også nødt til at omfatte de, der ikke vil kunne få en passende bolig på markedsvilkår.

IUT anfører også at huslejereguleringen er et svar på det ulige magtforhold, der er imellem lejer og udlejer, der med sikkerhed eksisterer i områder, hvor der er bolignød.

Se IUT’s kongresudtalelse (på engelsk) her: CongressStatement2016

Huslejereguleringen kan ikke stå alene

Ønsker man en reel beskyttelse af lejers rettigheder, bliver der ligeledes nødt til at være beskyttelse imod usaglige opsigelser, og kunne kræve en effektiv udførelse af vedligeholdelsesarbejder i ejendommen etc.

I Danmark er der stærk beskyttelse imod udlejers opsigelser, og huslejenævn kan pådømme sager om vedligeholdelsesmangler, dog afhænger den reelle beskyttelse ofte af ejendomstypen.

Dette er dog langt bedre forhold end mange andre lande, hvor lejerne ikke er i nærheden af at have den beskyttelse vi har i Danmark.

Eksempelvis var der på kongressen en repræsentant fra Lejerbevægelsen på Queensland, Penny Carr, der var blevet opsagt uden grund med to måneders opsigelsesvarsel, fra sit hjem som hun havde beboet i 19 år. Dette var muligt som følge af den ikke-eksisterende lejerbeskyttelse i Australien.

Huslejeregulering udfases i Danmark

For ejendomme der er taget i brug d. 1. januar 1992 og frem, kan udlejer betinge sig at huslejen skal fastsættes frit, når kontrakten skal skrives. Det samme gælder i en række andre tilfælde: overgang fra bolig til erhverv (i visse tilfælde), og når udlejer opretter nye taglejligheder.

Desuden kan lejen sættes langt højere end det normale niveau, gennemgribende moderniseringer af lejemål. Dette sker typisk når en lejer, der bor til en betalelig leje fraflytter et lejemål, og den sættes i stand inden den nye lejer skal flytte ind.

Reelt forsvinder de betalelige boliger derfor i Danmark.

LLO kæmper for en rimelig huslejeregulering af alle boliger i Danmark, og du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind her: Bliv-medlem

Læs mere…
05-12-2016

Stud.jur. søges til LLOs Servicekontor i Aarhus

LLOs Servicekontor i Aarhus søger en eller flere stud.jur. med interesse for, og evt. erfaring med lejeret inden for

sagsbehandling og rådgivning af sager på det lejeretlige område.

Læs mere…
02-12-2016

LejernesLO har et debatindlæg i Altinget.

Her skriver Cheføkonom, Jesper Larsen, og juridiske konsulent, Anders Svendsen, om den nye lejelov, dens svagheder og hvad LLO gerne ser ændret når nu loven skal efterjusteres. Desuden har vi i vores seneste medlemsblad, Vi Lejere, bragt et indstik om netop lejeloven med en lang række punkter man som lejer skal være specielt opmærksom på. Bladet finder du her: Vi Lejere

Link til Altinget: LLO debat

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser