Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

20-02-2024l

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Brøndby

Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling kontakt@service-llosj.dk 

Aflysning og genindkaldelse til: Ordinær Generalforsamling 

Herved genindkaldes til ordinær generalforsamling i Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling, i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, til afholdelse 

Torsdag d. 21. marts, kl. 18.00, Kulturhuset Brønden, Mødelokale 2 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling 

3. Godkendelse af regnskab for 2023 

4. Fastsættelse af kontingent for 2025.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til kr. 125 pr år for kollektive medlemmer og kr. 300 pr år for enkeltmedlemmer 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse

a. Formand for 2 år på valg er Erik Andersen 

b. Kasserer for 1 år på valg er Alexander Bruhn Skjøth 

c. 3 medlemmer – 1 for 2 år og 2 for 1 år på valg er Jannie Gøth, Ina Thanning og Mette Kunckel 

d. Valg af suppleanter for 1 år på valg er Kim Hansen, Per Thanning og Anette Lykke 

7. Valg af revisor for 2 år på valg er Kurt Damsted 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt, senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest mandag d. 11. marts, til bestyrelsen. Eventuelt indkomne forslag vil blive udsendt herefter. 

 

Pva Bestyrelsen

Kasserer Alexander Bruhn Skjøth

llobkas@einhorn.dk 

 

Læs mere…
19-02-2024l

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Herning

Mandag den 25. marts kl. 18.00 i Frivilligcenterets kantine, Fredensgade 14, 7400 Herning indkaldes der til generalforsamling.

Da der kl. 18.00 er spisning er tilmelding nødvendig senest mandag den 18. marts 2024 på tilmelding@lloherning.dk eller sms med navn og adresse på 29106215.

Det er også muligt at deltage uden spisning, da starter generalforsamlingen kl. 19.00.

Kom og hør om huslejestigninger, huslejeloftet, skimmelsager, store fraflytningssager

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Nowark

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Sarah Eriksen

 3. Bestyrelsen/formands beretning

 4. Regnskab. Kasserer Jette Skov fremlægger regnskabet

 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingent satser: Indmeldelse 990 kr. derefter 390 kr. pr. halvår. Hertil også frimeldingsordning for medlemmer med lav indkomst.

 6. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18. marts på info@lloherning.dk

 7. Valg

  • Valg af formand:

På valg er Lars Dohn (modtager genvalg)

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jette Skov (modtager genvalg)
Bestyrelsen udgøres øvrigt af Hans Agerup, Sarah Eriksen og Bente Schibsbye

 • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Michael Thomsen

 • Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Mikkelsen

 • Valg af suppleanter

På valg er Mille Skov (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

                                                                    

Med venlig hilsen

Bestyrelsen LLO Herning

 

Læs mere…
13-02-2024l

LLO ønsker tilsyn med altaner

Fire unge vil nu søge erstatning fra den enes udlejer, efter en altan styrtede sammen under dem en sommeraften i 2020. Udlejeren er nemlig gjort ansvarlig for ulykken i landsretten.

Landsretten påpeger, at ulykken kunne være undgået, hvis udlejer havde sørget for tilsyn og vedligeholdelse.

På den baggrund så LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark gerne, at der blev indført et systematisk tilsyn med altaner, som der for eksempel er med elevatorer og brandsikring - også selvom det ville betyde dyrere husleje for lejerne.

- Vi synes, at det vil være fornuftigt med sådan et tilsyn, så man kan undgå tragedier som den her i fremtiden, siger chefjurist Anders Svendsen, til TVSyd.

Vi har tidligere skrevet om uheldet og situationen dengang.

Læs mere…
12-02-2024l

Servicekontoret i Aarhus vinterferielukket

LLO´s Servicekontor holder vinterferielukket fra den 12. februar og til den 19. februar. Begge dage inklusiv.

Kontakt i perioden kan ske på mail: servicekontoret@llo.dk

Læs mere…
07-02-2024l

Beboerne har ret til genhusning

Ingen tvivl hos LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark - det er Boliggårdens ansvar.

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, har om den ulykkelige situation i Stævnen i Snekkersten, hvor 65 boliger er blevet evakueret pga. akut nedstyrtningsfare, udtalt til TV2 Kosmopol:

"På det almene område er der ikke den store tvivl. Det er udlejer, der skal stå for genhusning.

- Det er udlejer, som ikke leverer det, som lejerne har betalt for: En bolig, de kan bo i, siger chefjurist hos LLO Danmark, Anders Svendsen, til TV 2 Kosmopol.

Efter interviewet har boligselskabet Boliggården meddelt beboerne, at de foreløbigt sørger for midlertidig genhusning og mulig psykologhjælp til beboerne.

I forhold til selve genhusningen og arbejdet med at finde ledige boliger, siger Heidi Rasmussen, der er sagsbehandler hos Lejernes Landsorganisations afdeling i Nordsjælland, til Helsingør Dagblad, at man hos LLO ser et samarbejde om genhusning mellem de forskellige boligorganisatioener i området som eneste mulighed:

- Jeg mener, at Boliggården skal gøre, som de har gjort ved tidligere genhusninger og samarbejde med andre boligselskaber, hvor deres beboere kan få en forlomme til lejligheder.

 

Læs mere…
01-02-2024l

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling 28. februar 2023 kl. 18 på LLO Aalborgs adresse: Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg. Mødelokalet er på 1. sal. Der forefindes trappelift til dem, der har behov for dette 

I år vil vi gerne invitere alle medlemmer til at spise før generalforsamling. Vi bestiller tapas, og vi sørger for at der er et varieret udbud, så der er noget til alle. 

Spisning starter kl. 18. Generalforsamlingen starter, når vi er færdige med at spise – dog senest kl. 19 

Af hensyn til madbestillingen bedes du tilmelde dig på mail til smh@llo.dk eller på tlf. 73702524 senest den 20. februar.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

4. Indkomne forslag

a. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg:

a. Formand for 2 år - Sigrun Mønnike-Hald genopstiller 

b. 1 Bestyrelsesmedlem for 2 år – Cecilie Nielsen genopstiller 

6. Suppleanter for 1 år 

7. 1 Revisor for 2 år 

8. 2 revisorsuppleanter for 1 år 

9. Kongresdelegerede 

10. Afslutning 

 

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen eller med brev til konto-ret. 

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet, samt repræsentanter fra Landsorganisationen. 

 

Med Venlig Hilsen LLO Aalborg 

Sigrun Mønnike-Hald Formand.

 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser