Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

16-09-2021

Ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i LLO Sydsjælland og Lolland Falster.

Jernbanegade 42 Nykøbing Falster kl. 17

Dagsorden

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Ændring af kontingent for nye medlemmer
  4. Eventuelt

Af hensyn til forplejning bedes der ske tilmelding på info@llonykoebingf.dk senest d. 25. september 2021.

 

Vel mødt.

Læs mere…
01-09-2021

Generalforsmaling LLO Herning

Der indkaldes til generalforsamling i LLO Herning tirsdag d. 21. september 2021 kl. 18.30  i lokale 2.04 i Huset No7, Nørregade 7, 7400 Herning.

Parkering på Nørregades p – plads eller i p – kælderen samme sted.

Læs mere…
30-08-2021

Servicekontoret Aarhus søger frivillig Stud.jur/HA.(jur.)

Stud.jur/HA(jur.) søges til medlemsrådgivning hos LLO-Servicekontoret

Mangler du et studierelevant og meget fleksibelt frivilligt arbejde? Har du lyst til at bruge din faglighed til at hjælpe mennesker der har brug for det - og samtidig få noget ekstra til CV'et?

Søg stillingen her: https://frivilligjob.dk/job/119809/aarhus-c-stud-jur-ha-jur-soges-til-medlemsradgivning-hos-llo-servicekontoret

 

 
 
Læs mere…
30-08-2021

Servicekontoret i Aarhus søger frivillig administrativ medarbejder!

Aarhus C: Administrativ medarbejder (evt. med juridisk baggrund) søges

Er du ordensmenneske? Brænder du for administration og god service? Er du evt. førsteårsstuderende på jura eller HA(jur.)?

 

Søg her: https://frivilligjob.dk/job/119810/aarhus-c-administrativ-medarbejder-evt-med-juridisk-baggrund-soges

Læs mere…
23-08-2021

Generalforsamling i LLO Holstebro

 

Generalforsamling i  Lejernes  LO  -  Holstebro

Onsdag  d. 22. septb.  2021  kl.  19.00, Fredericiagade  27, 7500  Holstebro ( HK - huset ) .

 

                                  D A G S O R D E N :

1. Velkomst

2.  Valg  af  dirigent

3.  Valg  af  referent

4.  Beretning

5.  Regnskab

6.  Indkomne  forslag

7.  Kontingent

8.  V A L G

a)  Kasserer

 b)  2  bestyrelsesmedlemmer

c)  2  bestyrelsessuppleanter

d)  Yderligere  1  revisor

e)  2  revisorsuppleanter

f)   3  delegerede  til  Ekstraordinær

                                        

Regionsgeneralforsamling  2021

g)  2  delegerede  til  LLO-DK`s  ordinære  Kongres  2021

9.  EVT.

 

Forslag  skal  være  LLO-AFD.  i  hænde  senest

d. 8. septb. 2021  enten  på :  LLO  v / O. Schunck,

Heimdalsparken  88  sth, 7500  Holstebro  eller til :

llo.holstebro@mail.dk

-  Forsynet  med  forslagsstillers  underskrift .

 

AFD.  er  vært  ved  lidt  tørt  &  vådt .

Vel  mødt  ons. d.  22. septb.  2021 !

 

Bestyrelsen

 

Læs mere…
20-08-2021

LLO: Tre misforståelser, der florerer i debatten om Blågårdssagen

Forældre står til at blive smidt ud ad deres hjem i Blågårdssagen. Den firkantede en kilometersregel har central betydning i sagen, der netop er blevet anket af lejerne i Østre Landsret. Derfor skal der ryddes op i nogle misforståelser i debatten, skriver Anders Svendsen.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
17-08-2021

Generalforsamling i LLO Silkeborg

LLO Silkeborg indkalder til generalforsamling den 16. september 2021 kl. 19.00, der holdes i lokaler hos Lunden, Vestergade 74 i Silkeborg.

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling LLO Esbjerg

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn, LLO Esbjerg!

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 23. august 2021 kl. 19.00 på Rest. Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Evt. forslag sendes til Sagspost.leo@gmail.com senest 8 dage før!

Kun medlemmer der har gyldigt medlemskab har adgang.

 

Af hensyn til traktement er der tilmelding senest fredag den 20.08.2021

 

På bestyrelsens vegne

Arne Rehné, formand

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling i LLO Glostrup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Glostrup

Torsdag den 26. august 2021, kl. 18.00

I beboerhuset Asylvej 13.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2.  Beretning.

3.  Regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  valg.

6.  Evt.

valg:             a. Kasserer, afgående Søren Thomsen (modtager genvalg).

b. 1 bestyrelsesmedlem, afgående Teddy Lauridsen (modtager genvalg).

c.  2 bestyrelsessuppleanter, afgående Torben Sørensen (modtager genvalg).

d. 2 revisorer, afgående Susanne Svensson

e.  2 revisorsuppleanter.

Inden generalforsamlingen påbegyndes, byder foreningen på en bid brød. Tilmelding til generalforsamlingen bedes både af hensyn til bespisningen og i forhold til evt. ændringer i coronasituationen ske til formanden på tlf. 27 63 41 18 i telefontiden eller pr. mail senest den 16. august 2021.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være formanden i hænde senest den 16. august 2021-10 dage før generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning kan rekvireres hos formanden inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og medsendes referatet fra denne.

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 31. august 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes på LLO Aalborgs adresse i Kantinen på 1. sal:
Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg

Der forefindes trappelift til dem har behov for dette

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4.Indkomne forslag

a.Ændringer til vedtægterne

b.Fastsættelse af kontingent

c.Eventuelle forslag fremsendt efter udsendt indkaldelse

5.Valg:

a.Kasserer for 1 år. Marcus Larsen genopstiller

b.2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Rasmus Heby og Peter John Pedersen genopstiller.

c.1 Bestyrelsesmedlem for 1 år. Søren Mortensen genopstiller

d.Suppleanter for 1 år. Anne Nielsen genopstiller

e.1 Revisor for 2 år. Nyvalg

f.2 revisorsuppleanter for 1 år

g.Kongresdelegerede

h.Delegerede til regionsgeneralforsamlingen

6.Afslutning

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen

Der vil være en let servering under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på smh@lloaalborg.dk eller på tlf. 73702524 senest den 25. august 2020

Forslag om ændring i vedtægterne kan findes i denne mappe: Generalforsamling 2021
Øvrige forslag og regnskab vil også blive uploadet inden generalforsamlingen i samme mappe, og efter generalforsamlingen vil referatet være tilgængeligt i mappen.

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser