Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

16-05-2019

LLO Valgplakater

Der er udskrevet folketingsvalg og du har nu muligheden for at gøre din stemme gældende

LLO har fokus på to hovedemner: Udenlandske kapitalfonde og ghettopakken.

Vi har lavet fire forskellige plakater, som du selv kan printe ud og sætte i vinduet, hvis du er enig. Ordlyden er som følger:

”Kapitalfondbolig -her bor jeg” 

”Bevar billige boliger” 

”Bye bye Blackstone” 

”Bevar almene boliger”.

Plakaterne kan downloades i pdf her

Læs mere…
09-05-2019

LLO stiller tre boligpolitiske spørgsmål til partierne

LLO har stillet samtlige opstillingsberettigede partier ved FT 2019 tre boligpolitiske spørgsmål. Det drejer sig om Huslejegarantien, 5.2. moderniseringer og parallelsamfundspakken, emner som, uanset hvordan politikerne forholder sig til dem, har stor betydning for alle lejere i Danmark.

Se politikernes svar i Valg 2019 - inden du selv skal sætte dit kryds.  

Læs mere…
06-05-2019

Der er masser af ledige lejeboliger – hvis du har råd!

Der er snart lige så mange lejeboliger som ejerboliger i Danmark - det skriver Politiken i dag. Men huslejerne er så høje, at lejeboligerne af nød er blevet deleøkonomiske bofællesskaber mange steder.

Mange vil pga. stigende ejerboligpriser gerne leje i stedet for at eje, men det er for de velstillede at have råd til en husleje på mellem 14.000 og 20.000 kroner om måneden, hvilket bl.a. ses på længere liggetider. Situationen skyldes i høj grad, at der bliver bygget for få billige boliger og alt for meget liebhaveri. I stedet for at nedrive alment byggeri ift. ghettopakken, burde man i stedet opføre en lang række nye og billigere boliger.

Læs mere…
30-04-2019

BOLIGSELSKABERNE ØNSKER AT UNDGÅ PAPIRPOST

REPLIK: De almene boligselskaber har ret i, at hensynet til borgeren er det vigtigste, men løsningen er ikke at fjerne særlove for papirpost. Der er en anden mulighed, skriver Anders Serup Svendsen.

Læs artikeln i Altinget

Læs mere…
10-04-2019

ER DER STYR PÅ JERES BRUGSVAND IFT. LEGIONELLA?

På vores hjemmeside har vi information om legionella og gode råd til, hvordan man bedst undgår bakterien. Tryk her for link

Læs mere…
05-04-2019

RENOVER prisens podcast

"Bygninger Fortæller” er en podcastserie af RENOVER prisen, som har til formål at fortælle de gode historier om nogle af Danmarks bedste renoveringsprojekter. Om visionære, kreative og inspirerende projekter, der giver ny værdi til eksisterende bygninger, skaber lokal forandring og kommer os alle sammen til gode. Fortællingerne anerkender og hylder nyskabende og velgennemtænkte renoveringsprojekter, men beskriver også udfordringerne forbundet med et stort renoveringsprojekt. “Bygninger Fortæller” skal inspirere til nye og flere renoveringer, som langsigtet løfter den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Podcastserien kommer løbende omkring fem af Danmarks bedste renoveringsprojekter, som gennem årene er blevet nomineret til prisen. I hvert afsnit stilles der skarpt på ét af projekterne. Podcasten udgives af BARK rådgivning og er produceret af Filt CPH.

Renover prisens podcast: Bygninger fortæller

Læs mere…
13-03-2019

Sidste etape af omstridt Airbnb-lov er på vej gennem Folketinget

Men kritikken er massiv. Selv de partier, der støtter aftalen er dybt skeptiske. For selv om der bliver lagt loft over udlejningen af danskernes boliger, kan de fortsat leje værelserne ud alt det de lyster. Og det hæmmer effekten af den omstridte Airbnb-lov, som Folketinget skal førstebehandle i eftermiddag, lyder kritikken fra Lejernes Landsorganisation (LLO), de private udlejere og hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta, der i et fælles opråb til politikerne kalder aftalen et knæfald for Airbnb.

Læs artiklen her

Læs mere…
04-03-2019

Udenlandske kapitalfonde giver flere sager i LLO

Som du måske har hørt i medierne, køber udenlandske kapitalfonde stort op i København og omegn.

Strategien er, at de straks efter overtagelsen igangsætter moderniseringsarbejder og varsler lejeforhøjelser – og i mange tilfælde betyder deres adfærd, at lejerne med god grund bliver bekymrede for, hvad der sker med deres boliger.

Dette afstedkommer, at lejerne går til LLO for at få bistand, fordi det er LLO, der kan hjælpe i den situation.

I én ejendom har en overtagelse fx betydet huslejenævnssager for 145 af de godt 650 lejere.  I en anden har en kapitalfondsovertagelse betydet huslejenævnssager for 41 af de 110 lejere.

Af denne årsag har LLO Hovedstaden i de første to måneder af 2019 åbnet 10 % flere sager end i samme periode i 2018.

Samtidig oplever vi generelt i LLO et meget stort antal henvendelser fra bekymrede og vrede lejere og beboerrepræsentationer, som gerne vil klædes på til at imødegå og i videst udstrækning forhindre fremtidige problemer pga. kapitalfondes opkøb af den ejendom de bor i.

I LLO fører vi alle sager og besvarer alle henvendelser - det er det LLO er sat i verden for. Men dette kan desværre også medvirke til lidt længere svar- og sagsbehandlingstider. Vi håber I vil have forståelse for dette. 

Læs mere…
28-02-2019

LLO skal være med til at kulegrave 5.2

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er efter lang tids pres fra bl.a. LLO og den seneste tids pressefokus på udenlandske opkøb og voldsomt stigende huslejer, blevet enige om at nedsætte et ekspertudvalg, som skal undersøge omfanget og virkningerne af de såkaldte ”gennemgribende renoveringer” (Brl § 5 stk. 2).

Arbejdsgruppen nedsættes pr. 1. april og skal være færdig d. 1. oktober 2019.

I LLO hilser Landsformand Helene Toxværd initiativet velkommen:

”Det er positivt, at der nu kommer konkrete tal på bordet. LLO har i årevist efterlyst netop dette, for ingen kan være tjent med den nuværende udvikling hvor ejendom efter ejendom opkøbes, med det resultat at huslejerne stiger i ekspresfart.

Det er ingen hemmelighed, at vi helst havde set at 5.2. helt blev afskaffet og erstattet at mere intelligente og fremtidssikrede ordninger. Ordninger der sikre velvedligeholdte boliger i Danmark og ikke velvedligeholdte udlejere, pensionskasser og amerikanske kapitalfonde. Og vi havde derfor gerne set, at man fra politisk side havde gennemført det tidligere annoncerede beslutningsforslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et straksindgreb. Dette kommer ikke, men vi er glade for, at et flertal i Folketinget ikke vil sidde på hænderne, og at partierne stilles frit til at ændre (eller ophæve) § 5, stk. 2 når udvalgets rapport er klar. For det er der i den grad brug for, hvis vi vil have byer som alle skal have råd til at bo i”.

Link til pressemeddelelsen på ministeriets hjemmeside

Læs mere…
26-02-2019

Almene boliger har lav husleje

I en analyse, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet selv har fået udfærdiget, fremgår det, at huslejen i de almene boliger er flere tusinde kroner lavere pr. måned for en godt 80 kvm. bolig, end tilsvarende boliger i nærområderne.

Analysen har til formål at vurdere mulighederne for at sælge almene familieboliger i de "hårde ghettoer" til ejerboliger eller private udlejningsboliger. 

Det er analysefirmaet Copenhagen Economics, der har benyttet det gennemsnitlige huslejeniveau i nærområdet til at beregne, hvad en investor er villig til at betale for de almene familieboliger. 

Link til analyserne i ministeriet

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser