Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

31-05-2023

Mindeord: Mr. Byfornyelse er her ikke mere

Mindeord af adm. direktør Jesper Nygård, Realdania – bl.a. forh. formand for Byfornyelse Danmark

Niels Andersen er efter længere tids sygdom afgået ved døden. Niels blev 76 år gammel.

Boligpolitik, levevilkår og byfornyelse gennem renovering var gennem et langt liv Niels’ store fokus. Han kæmpede mod den traditionelle sanering og havde fokus på at bevare bygningshistoriske værdier, samtidig med at de nyrenoverede boliger skulle kunne betales af mennesker med almindelige indkomster.

Det første – det med at være mod sanering – førte til betydelig uenighed og mange diskussioner mellem Niels og forh. overborgmester Egon Weidekamp. Det andet – fokus på renovering og istandsættelse – førte til mange diskussioner med boligministeriet, kommunerne og offentlige om omkostninger ved byfornyelsen.

Men Niels kæmpede en brav kamp i mange år for at styrke livskvaliteten gennem en højere boligkvalitet. Tusindvis af familier og boliger centralvarme fremfor petroleum og fik toilet og bad i boligen fremfor i kælderen eller i gården. Fx Vesterbro i København og Christiansfeld i det sønderjyske samt boliger i bymidterne i hele Danmark har i den grad fået nyt liv som følge af byfornyelsen.

Niels blev uddannet som cand.polit. i starten af 1970’erne og blev ansat i det daværende boligministerium – og blev få år senere kontorchef. Med fagligt fokus på byfornyelsen. Og han fik ansvaret for og var hovedarkitekten bag den meget ambitiøse og enestående byfornyelseslovgivning, der erstattede saneringslovgivningen.

I 1985 blev han ansat som adm. direktør i Byfornyelse Danmark, der som den største aktør på det marked stod for at implementere Byfornyelseslovgivningen i virkeligheden sammen med kommunerne, bygningsejere, rådgivere og entreprenører. Her var han adm. direktør i mere end 20 år, indtil fusionen med Kuben i slutningen af 2000’erne medførte en ny selskabskonstruktion.

Byfornyelsen har altid givet meget debat. Skal man rive ned eller bevare. Skal man genhuse eller bliver under renovering. Skal byens kvaliteter udvikles eller skal udskiftes. Skal beboerne kunne blive eller skulle også de udskiftes. Niels var håndfast og dedikeret for at få det hele til at gå op. Og han stillede altid op til diskussioner og debatter. Niels var stædig, vedholdende og jeg tror, at man i overført betydning kan se hans tandsæt i mange mødeborde – fordi han bed sig fast og ikke sådan lige gav sig.

Sammen med forh. departementschef Ole Zacchi og forh. adm. direktør i Boligselskabernes Landsforening Gert Nielsen er Niels Andersen en af de mest betydningsfulde enkeltpersoner i dansk boligpolitik i en hel generation fra midten af 1980’erne.

Niels havde et stort og varmt socialt hjerte, der også betød et betydeligt engagement i bl.a. Askovgårdens arbejde, hvor man i flere år var formand, Mændenes Hjem, hvor han i en årrække var næstformand, og i det grønlandske boligselskab INI. Niels’ engagement og røde hjerte kom næppe ud af det blå – han var nemlig søn af forh. folketingsmedlem K.B. Andersen.

Niels efterlader sig to voksne døtre, deres familier og børnebørn.

Æret være Niels’ minde.

Læs mere…
31-05-2023

Et kørekort for udlejere?

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, spørger om det ikke er tid til at indføre et kørekort for udlejere?

Baggrunden er de mange sager, som har fyldt medierne gennem den seneste tid.
Senest bragte DR Kontant programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", hvori det med største tydelighed fremgår, i hvor høj grad kyniske boligspekulanter udnytter systemet og deres lejere, for efterfølgende at se stort på huslejenævnsafgørelser og desuden forsøge at true lejerne til tavshed.
 
LLO foreslår i forbindelse med dokumentaren en autorisationsordning for udlejere. Dette har vi også gjort tidligere bl.a. i 2019, da det blev afsløret at 360 North (nu Kereby) havde en urimelig behandling af deres lejere. Den urimelige behandling fandt sted i forbindelse med kapitalfonden Blackstones opkøb af danske udlejningsejendomme, som medførte en lovpakke i 2020, den såkaldte ”Blackstone-pakke”.
 
Lovpakken indeholdt dog ikke en autorisationsordning.
 
 
Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.
Læs mere…
26-05-2023

To af finanskrisens spekulanter er igen involveret i investeringer i udlejningsejendomme - til stor gene og uro for deres lejere

- Ikke bare én, men to af finanskrisens dømte ejendomsspekulanter er igen på arbejde i branchen. Denne gang i koncernen DBO Real Estate Denmark, som har en lang række utilfredse lejere og flere afgørelser og domme om brud på lejeloven imod sig.

Det skriver DR i en artikel, som en opfølgning på DR programmet "Kontant", som torsdag aften viste en udsendelse om "Kolde og kyniske boligspekulanter".

LLO: Reglerne bør stammes, så lejerne beskyttes bedre

- Der bør laves en autorisationsordning, så lejerne er bedre beskyttede, mener Claus Sahl Højte, som er direktør i Lejernes Landsorganisation i hovedstaden. Dermed skal udlejere, der ikke opfører sig efter reglerne, kunne miste retten til at administrere lejeboliger.

- Lejer du to, tre eller fire lejligheder ud, så er vi ved at være der, hvor man kan sige, at det har en erhvervsmæssig karakter - og så skal du enten selv uddanne dig, eller du skal overlade det til nogen som har autorisationen. Det er vores forslag, siger han til DR.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
26-05-2023

Præcisering: Indbringelse af huslejenævnssag kan ikke medføre opsigelse

I en artikel i LLO´s seneste medlemsblad, Vi Lejere, fremgår det, at en lejer blev forsøgt opsagt af udlejer med 12 mdrs. varsel, fordi lejer gennem LLO havde klaget over udlejers manglende vedligeholdelse af det lejede og indbragte sagen for huslejenævnet.

Efterfølgende har vi haft henvendelser fra nervøse medlemmer, som ville sikre sig at de ikke selv kunne ende i en lignende situation.

Det fremgår af artiklen at lejeren selv flyttede inden opsigelsesvarslets udløb.

Dette skal dog ikke forstås sådan, at udlejer havde ret til at opsige en lejer fordi lejeren indbringer en huslejenævnssag.

Det er ikke i sig selv en gyldig opsigelsesgrund.

Opsigelsesbeskyttelsen er som hovedregel stærk i Danmark, dog kan visse lejemål opsiges uden begrundelse.

Du kan læse mere om disse regler her, eller kontakte din lokale LLO-afdeling, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for din bolig.

Læs mere…
25-05-2023

Lejere lades i stikken af boligspekulanter

DR Kontant sender torsdag den 25. maj programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", om en række meget risikovillige investorer, som forsøger at presse lejerne ud af deres boliger, så de kan tjene flest muligt penge.

Direktør i LLO Hovedstaden, Claus Sahl Højte, har for DR vurderet sagsforløbet, og udtaler sig i programmet om den kynisme investorerne repræsenterer, og om de horrible forhold lejerne udsættes for.

Han siger bl.a.:

"Man forsøger at presse folk ud af deres boliger, for at score den gevinst, der ligger i boligen".

Se programmet på DR 1 klokken 21.25 eller på dr.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-05-2023

Politisk fejl: Glemte nettoprisindeksering i lejelovgivning

Ved indførelsen af den nye lejelov (gældende fra 1. juli 2022), så glemte det daværende indenrigs- og boligministerium ved en fejl at skrive muligheden for at regulere huslejen med nettoprisindekset for visse boliger.

Det drejer sig om private lejeboliger, der er gennemgribende moderniserede (også kaldet 5,2-moderniserde eller 19,2-moderniserede), hvor kontrakten er indgået d. 1. juli 2022 eller senere.

Konsekvensen ved denne fejl er endnu ikke helt klar, og vi mangler praksis på området, men umiddelbart kan man ikke støtte ret på en lovregel, der ikke længere eksisterer - også selvom den blev skrevet ud ved en fejl.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-05-2023

Lejernes opsparing bruges på huslejehjælp!

I LLO mener vi at det er forkert, at lejernes opsparing i Landsbyggefonden bruges på huslejehjælp.

LLO har op til folketingsvalget krævet, at ”ingen skal flytte om natten” og dermed støttet, at de mest trængte lejere gives hjælp. De officielle tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af sager, hvor lejere sættes ud med fogedens hjælp er steget med 30 pct. fra 2021 til 2022.

LLO anerkender, at der er behov for støtte, men vi er uenige i den finansieringsform, der er brugt. Midlerne tages nemlig som nævnt fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at det alene er de almene lejere, der betaler for indsatsen. Almene lejere har i forvejen den mindste disponible indkomst af alle grupper på boligmarkedet. Det betyder desuden, at de penge, der bruges på huslejehjælp, ikke kan bruges på fondens kerneopgave, nemlig at vedligeholde og modernisere den almene bygningsmasse.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-05-2023

Politisk flertal vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet af Daniel Bue Lauritzen på Altinget.dk i forhold til, at et politisk flertal nu vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider. Det er uklart om man vil starte helt forfra med at undersøge problemet, og ikke læner sig op ad de tilgængelige anbefalinger - givet af aktører fra hele branchen.

Til forslaget om, at regeringen formentligt selv vil lave analysen, udtaler Anders Svendsen:

“Det er ærgerligt, hvis man starter forfra, for så har man spildt et helt års arbejde og et år mere med at sidde på hænderne, efter at vi afleverede vores rapport. Der er en bred anerkendelse i sektoren af, at systemet godt kunne fungere bedre, så jeg håber, at man kommer til at tage afsæt i det arbejde, som de uafhængige aktører har lavet,”

Han ser dog også en lille åbning hos Venstres boligordfører Heidi Bank, som udtaler:

“Man må jo gerne genbruge noget af det arbejde (i den nye analyse, red.). For os var det bare vigtigt, at vi får fokus på det her i aftalen, fordi det her er noget, vi kommer til at sidde og snakke om igen senere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne havde set, at man allerede nu havde lavet nogle ændringer, der havde skabt forbedringer, men det her var så langt, vi kunne komme i den her aftale.”

Som allerede nævnt, så bliver analysen formentligt lavet af regeringen selv - uden andre forfattere, men vi håber I LLO at udgangspunktet er det, der allerede er lavet.

Artiklen kan læses her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
15-05-2023

LLO: Bred - men desværre også lidt tam - boligaftale…

Læs mere…
15-05-2023

Min lejlighed stinker af kattetis...

Hvordan forholder man sig, hvis man har byttet lejlighed med en katteejer, og byttelejligheden stinker? Det har et af vores medlemmer spurgt om:

Jeg har lige byttet min fede 4 værelses almene leje-lejlighed med en kvinde, der havde en 2 værelses fra samme selskab. Byttet gik fint og uden de store problemer, men hun havde 2 katte, og nu efter byttet kan jeg bemærke, at der stinker af katteurin i hele lejligheden på trods af, at der ikke længere er en kattebakke. De få gange jeg så lejligheden før byttet, var der lige luftet ud, men nu 2 uger efter er lugten stadig markant.

Jeg er meget ked af situationen og føler mig snydt og bedraget, og vil derfor gerne undersøge, hvilke muligheder jeg har?

Læs svaret i artiklen og se i øvrigt vores artikel om skadedyr.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser