Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-11-2018

Ghettopakke vedtaget – kampen for almene boliger stopper ikke

Folketingets partier (bortset fra Enhedslisten, Radikale og Alternativet) vedtog i dag den såkaldte ”ghettopakke”.

Pakken er født med den forestilling, at det er de almene boliger, der er problemet. Det er det ikke. Det er de almene boliger, der er løsningen.

Pakken vil løse ”ghettoproblemerne” ved at tvinge andelen af almene familieboliger ned i de berørte områder. Dette betyder at de eksisterende boliger enten skal sælges, nedrives eller omdannes til ungdoms- eller ældreboliger. Andelen kan også blive mindre ved at der bygges mere nyt, der ikke er alment i området.

Der har været forskellige versioner af pakken fra regeringen fremlagde forslaget i marts til at det nu er vedtaget. Ændringerne har gjort det oprindelige udspil bedre, da man er kommet af med de forslag, der ville have tømt landsbyggefonden for midler, og givet få muligheder for at grænsen for hvor mange almene boliger der må være i boligområdet kan forhøjes, under visse omstændigheder.

Desværre er det dog også som noget nyt blevet muligt for kommunerne at sætte de almene boligselskaber udenfor indflydelse, når der skal laves en plan for hvordan andelen af almene boliger skal sættes ned.

Forslaget er samlet set et tilbageskridt i forhold til den nuværende lovgivning, men en forbedring i forhold til det oprindelige og deciderede lejerfjendtlige udgangspunkt.

Konsekvenserne står nu klart: 

 • De almene boliger, der bliver solgt til private investorer, er de samme boliger som tidligere -bare dyrere.
 • Der er stadigvæk gode boliger, der skal rives ned -blot fordi de er almene familieboliger.
 • Beboernes sociale problemer forsvinder ikke af at flytte dem.
 • De øvrige almene boligafdelinger vil opleve et større pres.

Vedtagelsen af ghettopakken er et nederlag for alle der holder af almene boliger og for LLO stopper kampen ikke her. Vi vil blive ved med at kæmpe for gode boligforhold til alle og for de enkelte lejeres indflydelse på eget hjem.

Kontaktoplysninger: 
Tlf. 33 86 09 21 og llo@llo.dk

Læs mere…
20-11-2018

Kapitalfond køber stort op i København: »Der tegner sig et billede af et selskab, der er ret aggressivt«

Den amerikanske kapitalfond Blackstone har købt ejendomme for milliarder i København, men Lejernes Landsorganisation advarer om den nye ejers metoder. Konkursramt ejendomsinvestor står i spidsen for offensiven. 

Samtidig har Lejernes LO Hovedstaden fået en lang række henvendelser fra utilfredse lejere, oplyser direktør Claus Højte. Han betegner omfanget af henvendelser som »højt«.

Læs artiklen i Berlingske

 

Læs mere…
19-11-2018

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser. Der er nemlig intet videnskabeligt belæg for, at man kan komme de hårde ghettoer til livs ved at reducere mængden af almene boliger, skriver Anders Svendsen fra LLO. 

Link til debatindlæget i Altinget

Læs mere…
09-11-2018

LLO's Kongresudtalelse, kongressen 27/28.10.2018

Kongresudtalelsen blev enstemmigt vedtaget af kongressen efter en livlig debat og gode indholds- og ændringsforslag under LLO's kongres i Fænø-Sund, Middelfart.

LLO kræver tryghed for landets lejere

LLO, forsamlet til kongres i Middelfart d. 27.-28. oktober 2018 kræver at:

• Lejerne skal have tryghed i deres boliger.

• Lejerne skal have medindflydelse (beboerdemokrati).

• Alle skal have ret til en rimelig og betalelig bolig.

Særligt er den almene sektor netop nu under ekstraordinært pres, ikke kun på grund af ghettoplanerne, men især fordi beboerdemokratiet ikke altid respekteres af boligselskaberne.

Fra politisk side bliver de almene lejere gjort til synderne og selve grunden til, at der findes det, Folketinget kalder ”ghettoer” og ”udsatte boligområder”. Partierne bag den såkaldte ”parallelsamfundspakke” regner med, at man med den vil løse de sociale problemer, hvis blot boligområderne kommer ned på max 40% almene familieboliger. Hvis det ikke løser områdets sociale problemer, så vil staten eller kommunerne ekspropriere hele området.

Mange lejere vil blive ramt af disse regler. Regeringen anslår, at ca. 11.000 hjem vil skulle rives ned, sælges til private investorer eller omdannes til andre boligformer.

LLO siger nej til nedrivninger af gode almene boliger.

Men pakken er ikke fulgt op af initiativer, der kan hjælpe familier med små indkomster til at finde ny bolig. De private lejeboliger er i forvejen svært tilgængelige for lejere med beskedne indkomster, der søger bolig i de større byer. Nu må det forudses at nye tusinder kommer til.

Derfor kræver LLO en markant forbedring af boligsikringen.

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet har Folketinget gjort det umuligt for fattige familier at betale husleje. Derfor opfordrer LLO til at fjerne dette.

LLO ønsker, at det skal være muligt for alle indkomstgrupper at kunne bo i hele Danmark. Vi ønsker ikke et samfund, hvor hele bydele bliver ”rigmandsghettoer”. LLO foreslår endvidere, at der sættes stop for de regler, der gør det muligt nærmest at fordoble huslejen ved fraflytning, hvis boligen bliver ”gennemgribende” renoveret i den private udlejningssektor, (Boligreguleringslovens § 5, stk. 2).

Det samme gælder for al privat udlejningsbyggeri opført efter d. 31.12.1991.

Nogle lyspunkter

Vi hilser med tilfredshed, at ét element blev taget ud af parallelsamfundspakken efter pres fra Folketingets øvrige partier. Der var i regeringens udspil lagt op til at lade de almene lejeres opsparing, Landsbyggefonden, betale ca. 13 mia. som staten betaler i dag. Forslaget ville reelt have tømt Landsbyggefonden.

Folketinget har evalueret lejeloven fra 2015, som havde flere markante fremskridt for lejerne. Disse fremskridt bliver bevaret.

Kongressen kvitterer også for, at det lykkedes S-SF-R regeringen i planloven at sikre mulighed for, at kommunerne kan kræve, at op til 25% af nye byområder skal bruges til almene boliger.

Vi opfordrer Folketingets partier til i den kommende valgkamp at have fokus på den voksende skævhed i vilkårene for ejere og lejere. LLO vil give sit bidrag hertil.

Læs mere…
08-11-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens november 2018

Lejernes LO Horsens har udskiftet vores Nyhedsbrev, fremover sender vi information ud til medlemmerne, og andre som er interesseret heri.

Læs mere…
24-10-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens oktober 2018

Hvor svært kan det være når man bor til leje. Når en kommune sælger sin ejendom, i dette tilfælde Fredericia, så er det med at være oppe på dupperne, det har beboerne på Hyrdevej 2-20 måtte sande. 

Læs mere…
11-10-2018

Nyt lovforslag vil give kommunerne ret til selv at afgøre om almene boliger skal sælges eller eksproprieres

 

Boligminister Ole Birk Olesen ønsker at give kommunerne udvidede beføjelser og fuldstændigt stække enhver form for reel indflydelse, når der skal forhandles om salg eller nedrivning af boliger i de såkaldte "hårde ghettoområder". Hvis boligselskaberne modsætter sig planen om nedrivning eller salg af deres boliger, skal kommunenerne kunne udstede et påbud. Nægter boligselskabet at følge påbudet, kan kommunen indsætte en "forretningsfører", som overtager ledelsen og gennemtvinger kommunens ønske.

Emnet behandles i en artikel i Dagbladet Arbejderen. Her udtaler formanden for Lejernes Landsorganisation (LLO), Helene Toxværd, at hun mener, at det er helt usædvanligt, at et flertal i Folketinget nu vil åbne op for, at en kommunalbestyrelse kan påbyde et alment boligselskab, at smide beboere ud af deres hjem for at sælge det til private investorer eller rive det ned.

– Det nye forslag betyder, at kommunerne reelt  kan træffe beslutningerne selv. Boligorganisationerne kommer til at forhandle under trussel om, at hvis de ikke vil være med, så gør kommunen det nok bare alligevel.

Link til artikel

Læs mere…
03-10-2018

LLO om boligsvindel: Det er simpelthen for let

Boligsvindel: Nordsjællands politi efterforsker 25 anmeldte sager om boligsvindel. Specielt unge, som mangler et sted at bo, er nemme ofre. I LLO opfordrer vi alle boligsøgende til at være på vagt og følge disse 5 nedenstående råd:

Se lejligheden inden du skriver under/overfører indskud: Mange svindlere har ikke adgang til den lejlighed, de prøver at leje ud og har derfor ikke mulighed for at vise den frem.

Find ud af hvem ejeren er:
Du kan finde ud af, hvem der ejer en given bolig på www.tinglysning.dk.Hvis du tilbydes fremleje (altså din udlejer selv lejer boligen), så spørg boligens ejer om hans lejer må fremleje lejligheden. Du kan også banke på hos naboerne og høre om de kender udlejer.

Betal kun indskud via bank/pengeinstitut – ikke kontant, via PayPal, Western Union eller lignende:
Hvis du betaler via din bank kan banken i visse tilfælde trække overførslen tilbage, hvis du henvender dig med det samme.

Få professionel hjælp, når du skal leje en lejlighed: 
LLO eller en advokat kan rådgive dig. Hvis du er medlem af LLO kan vi hjælpe dig med at se din kontrakt igennem, og i den anledning se om der er nogen ”alarmklokker”, der ringer.

Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så vær på vagt

Se nyhedsindslag og læs Lorry-artiklen her

Læs mere…
25-09-2018

Ulovlige generalforsamlinger i fire lokalafdelinger – LLO nægtet adgang og truet med politiet

I alt fire LLO-lokalafdelinger forsøger at udmelde sig af LLO. På trods af LLO's vedtægtsmæssige ret til deltagelse i hele mødet, blev vi kun givet adgang i få minutter og dermed frataget retten til fuld deltagelse og indsigt. Dette alene gør afholdelserne ugyldige.

Læs mere nedenfor, hvor Landsorganisationen kommer med et oprids af de fire forløb.

 

Vedrørende LLO Randers/Djurslands ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2018 med henblik på udmeldelse af LLO.

                                                                                                                                                                                                             Landssekretariatet d. 24. september 2018

Den 13. september 2018 mødte LLO op til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling i den lokale LLO afdeling i Randers/Djursland. Vores deltagelse var anmeldt, ved et brev til både bestyrelsen for afdelingen, samt til afdelingens advokat, Mads Petersen. 

Ikke desto mindre blev LLOs repræsentanter mødt i døren og nægtet adgang af afdelingsformand Henrik Søgaard Laursen, næstformand Kurt Jensen og kasserer Dorthe Kruse. Henrik Søgaard Laursen fremførte - i strid med vores love - at Landsorganisationens tilstedeværelse kunne begrænses til det konkrete punkt, der handlede om udmeldelse af LLO og han oplyste, at vores taletid under punktet ville være 3 minutter, hvorefter LLO skulle forlade mødet, da ordensmagten ellers ville blive tilkaldt!

Ovenstående opførsel er ikke blot udemokratisk og dybt usympatisk, den er i klar strid med LLOs love. Landsorganisationen har ifølge lovene fuld adgang til generalforsamlingen og deltagelse og taleret kan ikke på denne måde begrænses.

 

 • At en lokal bestyrelse ønsker at melde LLO-medlemmer ud af LLO, er en alvorlig handling og en handling, der har krav på en seriøs og ordentlig debat, hvad 3 minutter - selv med den bedste vilje og de bedste talegaver - næppe kan siges at være!

 

 • Og en sådan eventuel udmeldelse skal - naturligvis - foretages efter lovene i LLO. Og det betyder, at landsorganisationen skal have mulighed for at sikre sig, at generalforsamlingen bliver korrekt afholdt; f.eks. at der ved mødets start bliver redegjort for, hvordan generalforsamlingen er indkaldt, og at alle medlemmer faktisk er indkaldt.

 

 • Herudover betyder efterlevelse af vores love, at landsorganisationen skal have en mulighed for at tale medlemmernes og LLOs sag under hele mødet - og ikke bare i 3 minutter – og ikke under trusler om polititilkaldelse…

 

 • Og endeligt skal landsorganisationen, selvfølgelig have mulighed for, ved selvsyn at konstatere, om udmeldelsen bliver korrekt vedtaget.

 

Og netop derfor, kan hverken deltagelse eller taleret gyldigt begrænses - af hverken bestyrelsen eller dirigenten (næstformand Kurt Jensen) – således, som det desværre skete på mødet i Randers/Djursland.

LLO anerkender derfor ikke generalforsamlingen den 13. september i Randers/Djursland og anerkender derfor heller ikke de beslutninger der blev truffet.

LLO opfordrer hermed LLO Randers Djursland v./ Formand Henrik Søgaard Lauersen og resten af bestyrelsen, til øjeblikkeligt at trække den ulovlige indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2018 tilbage. 

 

På LLO – Lejernes Landsorganisations vegne

Helene Toxværd

Landsformand

 

 

Vedrørende LLO Esbjergs ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2018 med henblik på udmeldelse af LLO.                                                                                                                                                                                    

Landssekretariatet d. 24. september 2018

Den 13. september 2018 mødte LLO op til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling i den lokale LLO afdeling i Esbjerg. Vores deltagelse var anmeldt, ved et brev til både bestyrelsen for afdelingen, samt til afdelingens advokat, Mads Petersen. 

Da LLOs repræsentanter ankom til mødet ½ time før start, blev de lukket ind, men kun for at få fortalt af formand Marianne Petersen, at vi skulle forlade mødet igen, hvilket vores repræsentanter – med henvisning til LLOs love – nægtede. Da klokken blev 18.00 blev dørene låst og mødet gik i gang.

Bestyrelsesmedlem Benny P. Christensen blev valgt som dirigent. Der var fremmødt 7 personer incl. bestyrelsen, men dirigenten fandt ikke anledning til bemærkninger, da et medlem under formalia kunne oplyse, ikke at have modtaget nogen indkaldelse. Efterfølgende har vi i Landssekretariatet modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der heller ikke har fået indkaldelse til mødet, men disse er, af formand Marianne Pedersen blevet oplyst om, at det ”sikkert skyldes postvæsenet…”.

Under mødet kom det endvidere frem, at der var modtaget 6 såkaldte ”brevstemmer”.

Til det oplyste landsorganisationens repræsentanter, at LLOs love og LLO Esbjergs vedtægter ikke giver mulighed for at brevstemme, hvorfor man ikke ville kunne tælle disse ”brevstemmer” med.

Efter en til tider ophedet diskussion og debat, hvor landsorganisationens repræsentanter gang på gang blev afbrudt og forsøgt frataget ordet, blev forslaget om udmeldelse af LLO sat til afstemning.

Afstemningen blev 3 – 3 (et medlem havde forladt mødet), hvorfor bestyrelsens forslag alene efter almindelige afstemningsregler var faldet. Men da lovene kræver ikke bare almindeligt flertal, men kvalificeret flertal (på 3/5 af de afgivne stemmer) ved en afstemning om udmeldelse, var der ingen tvivl om udfaldet – forslaget var faldet. Og ville fortsat være det, selv efter formand Marianne Pedersens overvejelser om, hvorvidt man kunne lade hendes (formands)stemme tælle dobbelt - noget LLO bemærkede ikke ville været lovligt i henhold til vedtægterne!

Efterfølgende har LLO fået underretning om, at man alligevel – og trods den manglende mulighed i lovene – har medtalt de 6 brevstemmer, og derfor nu mener, at medlemmerne har stemt for en udmeldelse!

Dette er ikke rigtigt - og vi skal derfor understrege, at LLO

 

 • ikke anerkender, at det på generalforsamlingen den 13. september i Esbjerg skulle være besluttet at udmelde de lokale LLO-medlemmer af LLO

 

 • og at LLO derfor heller ikke anerkender indkaldelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling.

 

LLO opfordrer derfor LLO Esbjerg v./ formand Marianne Pedersen og resten af bestyrelsen, til øjeblikkeligt at trække den ulovlige indkaldelse til endnu en ekstraordinær generalforsamling tilbage. 

 

På LLO – Lejernes Landsorganisations vegne

Helene Toxværd

Landsformand

 

 

Vedrørende LLO Vestsjællands ekstraordinære generalforsamling den 13. september 2018 med henblik på udmeldelse af LLO.

Landssekretariatetd. 24. september 2018

Den 13. september 2018 mødte LLO op til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling i den lokale LLO afdeling i Vestsjælland. Vores deltagelse var anmeldt, ved et brev til både bestyrelsen for afdelingen, samt til afdelingens advokat, Mads Petersen. 

Ikke desto mindre blev LLOs repræsentanter mødt i døren og nægtet adgang af afdelingsformand Pia Larsen. Pia Larsen fremførte i strid med vores love, at Landsorganisationens tilstedeværelse kunne begrænses, til det konkrete punkt, der handlede om udmeldelse af LLO og hun oplyste, at vores taletid under punktet ville være 3 minutter, hvorefter vi skulle forlade mødet!

Ovenstående opførsel er ikke blot udemokratisk, den er i klar strid med LLOs love.

Landsorganisationen har ifølge lovene fuld adgang til generalforsamlingen og deltagelse og taleret kan ikke på denne måde begrænses.

 • At en lokal bestyrelse ønsker at melde LLO-medlemmer ud af LLO, er en alvorlig handling og en handling, der har krav på en seriøs og ordentlig debat, hvad 3 minutter - selv med den bedste vilje og de bedste talegaver - næppe kan siges at være!

 

 • Og en sådan eventuel udmeldelse skal - naturligvis - foretages efter lovene i LLO. Og det betyder, at landsorganisationen skal have mulighed for at sikre sig, at generalforsamlingen bliver korrekt afholdt; at der f.eks. ved mødets start bliver redegjort for, hvordan generalforsamlingen er indkaldt og at alle medlemmer rent faktisk er indkaldt.

 

 • Herudover betyder efterlevelse af vores love, at landsorganisationen skal have en mulighed for at tale medlemmernes og LLOs sag under hele mødet - og ikke bare i 3 minutter – og ikke under trusler om at blive smidt ud…

 

 • Og endeligt skal landsorganisationen selvfølgelig have mulighed for ved selvsyn at konstatere, om udmeldelse bliver korrekt vedtaget.

 

Og netop derfor, kan hverken deltagelse eller taleret gyldigt begrænses - af hverken bestyrelsen eller dirigenten, advokat Maria K. Berth – således, som det desværre skete på mødet Vestsjælland.

LLO anerkender derfor ikke generalforsamlingen den 13. september i Vestsjælland og anerkender derfor heller ikke de beslutninger der blev truffet.

LLO opfordrer hermed LLO Vestsjælland v./ afdelingsformand Pia Larsen og resten af bestyrelsen til øjeblikkeligt at trække den ulovlige indkaldelse til en ny ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2018 tilbage.

 

På LLO – Lejernes Landsorganisations vegne

Helene Toxværd

Landsformand

 

 

Vedrørende LLO Aarhus ekstraordinær generalforsamling den 13. september 2018 med henblik på udmeldelse af LLO.

                                                                                                                                                                                                            Landssekretariatetd. 24.september2018   

                                                                                                                                        Den 13. september 2018 mødte LLO op til en indkaldt ekstraordinær generalforsamling i LLO Aarhus. Vores deltagelse var anmeldt, ved et brev til både bestyrelsen for afdelingen, samt til afdelingens advokat, Mads Petersen. 

Ikke desto mindre blev LLOs repræsentanter mødt i døren og nægtet adgang af advokat Mads Petersen, der kunne oplyste, at dette ”var efter instruks” fra bestyrelsen. Advokat Mads Petersen fremførte i strid med vores love, at Landsorganisationens tilstedeværelse kunne begrænses til det konkrete punkt, der handlede om udmeldelse af LLO, ligesom han oplyste at LLOs taletid under punktet ville være 5 minutter, hvorpå vi skulle forlade mødet.

Ovenstående er ikke blot udemokratisk og usympatisk, det er i direkte strid med LLOs love. Landsorganisationen har ifølge lovene fuld adgang til generalforsamlingen og vores deltagelse og taleret kan ikke på denne måde begrænses:

 • At en lokal bestyrelse ønsker, at melde LLO-medlemmer ud af LLO, er en alvorlig handling og en handling, der har krav på en seriøs og ordentlig debat – hvad 5 minutter – selv med de bedste talegaver - næppe kan siges at være

(heller ikke, selv om vi endte med, at ”få lov” til at tale ca. 20 minutter!).

 • En sådan eventuel udmeldelse skal - naturligvis - foretages efter lovene i LLO.

 

 • Det betyder, at landsorganisationen skal have mulighed for at sikre sig, at generalforsamlingen bliver korrekt afholdt; at der f.eks. ved mødets start bliver redegjort for, hvordan generalforsamlingen er indkaldt og at alle medlemmer rent faktisk er indkaldt.

 

 • Herudover betyder efterlevelse af vores love, at landsorganisationen skal have en mulighed for at tale medlemmernes og LLOs sag under hele mødet - og ikke bare i få minutter og under trussel om, at blive smidt ud.

 

 • Og endeligt skal LLO selvfølgeligt have mulighed for ved selvsyn at konstatere, om udmeldelsen bliver korrekt vedtaget.

 

Og netop derfor, kan hverken deltagelse eller taleret gyldigt begrænses - af hverken bestyrelsen eller dirigenten – således, som det desværre skete på mødet, fra advokat Mads Petersens side, der fungerede som dirigent. 

LLO anerkender derfor ikke generalforsamlingen den 13. september i Aarhus og anerkender derfor heller ikke de beslutninger, der blev truffet.

LLO opfordrer på denne baggrund LLO Aarhus v./ Formand Nini Kristensen og resten af bestyrelsen til øjeblikkeligt at trække den ulovlige indkaldelse til en ny ekstraordinær generalforsamling den 27. september 2018 tilbage. 

 

På LLO – Lejernes Landsorganisations vegne

Helene Toxværd

Landsformand

Læs mere…
11-09-2018

Ghettoplanen virker direkte mod hensigten

Er det boligformen eller sammensætningen af beboere, der præger et boligområde? Det er for mange - undtagen vores politikere - et nemt og logisk besvaret spørgsmål. Alligevel er Ghettoplanen blevet vedtaget med argumentet om, at ejer-, andels- og private lejerboliger vil kunne føre et ghettoområde ud af dets sociale problemer.

"At tage udgangspunkt i at nedbringe arbejdsløsheden, uddanne borgerne og trække dem ind i majoritetssamfundet er derimod helt fravalgt. Sådanne tiltag findes ikke i Ghettoplanen, så nu står vi i stedet med en plan for at nedrive og sælge almene boliger".

Sådan skriver Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, i et debatindlæg i Altingent.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser