Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-02-2022

Bor du til leje? Deltag i vores spørgeundersøgelse: Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv

Lejernes Landsorganisation samarbejder med EjendomDanmark i det toårige projekt "Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv", som EjendomDanmark har igangsat i samarbejde med PwC, Rambøll og BUILD med opbakning fra en lang række af ejendomsbranchens aktører. 

 

Det er vigtigt og afgørende at få dit input med.

Benyt dette link til at besvare spørgeskemaet

 

Baggrund for projektet

Ejendomsbranchen oplever, som mange andre brancher, en digital transformation. For at udnytte det store digitaliseringspotentiale er der behov for at digitale løsninger omdannes til praktiske værktøjer, der kan understøtte hverdagen hos lejere, ejere, administratorer og virksomheder.

En øget digitalisering i ejendomsbranchen kan desuden medvirke til en mere bæredygtig retning. Ejendomme står for ca. 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Her vil digitale løsninger og ny teknologi, der blandt andet kan give en bedre energistyring, være afgørende i målet om at sænke det samlede danske C02-nivaeu. 

Læs mere…
15-02-2022

Ny dato for Beboerrepræsentationskursus

I Vi Lejere nr. 1. 2022  fremgår det, at vi afholder Beboerepræsentationskursus lørdag den 19. marts 2022.

Denne dato må vi desværre ændre til lørdag den 2. april 2022.

Vi beklager naturligvis, at rettelsen ikke nåede med i Vi Lejere nr. 1/2022.

NB: Invitation udsendes i uge 8. 

Læs mere…
12-02-2022

Ny aftale om varmecheck

Regeringen (Socialdemokratiet), SF, Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne har i går indgået en aftale om målrettet varmecheck og udfasning af gasfyr.

Varmechecken er en engangsudbetaling på cirka 3.750 kroner og udbetales til cirka 320.000 husstande med en indtægt på under 550.000 (598.000 før AM-bidrag) kroner om året.

Målgruppen omfatter:

- Husstande, der opvarmes af gasfyr.

- Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.

- Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

- Checken udbetales automatisk uden ansøgning.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

LLO er glade for, at der bliver givet ekstra hjælp og at hjælpen gives direkte til de berettede lejere uden ansøgning.

Vi følger udformningen af reglerne tæt, så vi kan sikre, at de foregår efter hensigten.

Husk at du måske også kan få hjælp til varmeregningen ud over den aftale, der netop er indgået, hvis du er på folkepension eller førtidspension. Det kræver dog en ansøgning. Læs mere i seneste nummer af Vi Lejere: https://www.vi-lejere.dk/artikler/posts/se-hvor-meget-du-kan-fa-i-varmetillaeg/

Du kan læse mere om aftalen på Klimaministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/feb/aftale-om-maalrettet-varmecheck-og-udfasning-af-sort-varme

Læs mere…
11-02-2022

Leder: Alt handler om penge - så mange som muligt

Store pengetanke spekulerer fortsat i lejeboliger, der ses som givtige investeringsobjekter.

I LLO's medlemsblad, Vi Lejere nr. 1. 2022, har vores landsformand, Helene Toxværd, sædvanen tro skrevet bladets leder - en skarp en af slagsen.

Her italesættes ovenstående problem - og rækkes ud efter lejere, som bor i §5, stk. 2 moderniserede lejemål, som ønsker deres husleje prøvet.

I må gerne kontakte LLO, så vi kan hjælpe med at tage sagen i huslejenævnet.

Kontakt: llo@llo.dk

Lederen læses her

Læs mere…
19-01-2022

Støttepartier stejler over ny lejelov: Frygter huslejestigninger for tusindvis af lejere

Efter advarsler fra LLO om risiko for omfattende huslejestigninger for tusindvis af lejere kræver både Enhedslisten, SF og Radikale ændringer af regeringens forslag til en ny lejelov. Der er ingen grund til panik, lyder det beroligende svar fra professor, mens ministeren vil sende tvisten til domstolene.

https://www.altinget.dk/by/artikel/lejere-advarer-detalje-i-stort-lovkompleks-kan-foere-til-store-huslejestigninger

 

Læs mere…
16-01-2022

LLO-lokalformand om usunde lejeboliger: Vi oplever gang på gang, at kommunerne ikke efterlever deres ansvar

I LLO Horsens har de i mange år haft et stærkt fokus på skimmelsvampens skadelige effekter - og arbejdet for at myndighederne tager deres ansvar.

Læs artiklen her

Læs mere…
01-12-2021

Ny parallelsamfundsliste

Ny parallelsamfundsliste (tidligere ”ghetto-liste”).

Regeringen har netop fremlagt en ny parallelsamfundsliste.

Hovedpunkterne er, at der for 2021 er:

  • 10 boligområder på omdannelseslisten (tidligere den hårde ghettoliste), mod 13 i 2020.
  • 12 boligområder på parallelsamfundslisten (tidligere ghettolisten), mod 15 områder i 2020.
  • 20 udsatte boligområder, mod 25 i 2021
  • 62 Forebyggelsesområder (som er en ny kategori).

Bemærk at selvom tre områder er kommet af omdannelseslisten, skal udviklingsplanen (som kan medføre salg, omdannelse, nedrivning og fortætning) stadigvæk gennemføres, selvom områderne allerede er kommet af listen.

Dette skyldes en lovændring som blev vedtaget tidligere i år. I vores høringssvar sammenlignede vi situationen med at patienten er kureret, men operationen fortsætter.

Du kan læse mere om listerne her

Du kan desuden læse vores høringssvar til parallelsamfundspakken her: https://llo.dk/Files/Images/MediaDB/H%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar%20LLO%20ministereiets%20j.nr.%202020%20-%209782%20.pdf

Og her: https://llo.dk/Files/Images/MediaDB/H%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar%20parallelsamfund%20-LLO.pdf

Læs mere…
26-11-2021

LLO: Glæde over solid ny boligaftale om billige boliger

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og KristenDemokraterne indgik fredag d. 26. november en ny politisk aftale om ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”.

Aftalen indebærer, at der nedsættes en fond ”Fonden for blandede byer” som tilføjes 10 mia. fra Nybyggerifonden.

Med aftalen fastsætter aftaleparterne hvordan 5 mia. skal bruges i 2021-2031.

Aftalens initiativer indebærer bl.a. at:

- Kommuner kan for fremtiden kræve, at der bygges mere end 25% almene boliger i en lokalplan.

- Der opføres flere studieboliger (efter aftale med kommunerne) planen er 4.000 studieboliger i KBH og 2.000 studieboliger i de andre studiebyer.

- Hjemløshedsindsatsen styrkes, med fokus på princippet ”housing first”.

 

LLO er glade for aftalen. Vi mener at aftalen ”falder på et tørt sted” efter at store dele af den politiske debat op til kommunalvalget netop har handlet om billige boliger, som denne aftale medvirker til at tilføje.

”Vi ser aftalen som et skridt på vejen, for at give kommunerne de værktøjer, de har brug for at bygge flere billige boliger” udtaler landsformand for LLO Helene Toxværd.

Og fortsætter:

”Vi glæder os over, at man ved aftalen vil bygge flere boliger de steder hvor efterspørgslen er størst. Der er ingen tvivl om at den almene sektor igen, igen løfter en stor boligsocial indsats.”

Dog består den største udfordring for blandede byer, afslutter Helene Toxværd:

”Der skal ikke være tvivl om at vi ser liberaliseringen af den private huslejer, med store huslejestigninger til følge, som den største årsag til manglen på billige boliger. Dette skal der styr på, hvis man vil have blandet by for fremtiden. Det ændrer dog ikke på at det er en god dag for lejerne i dag. ”

 

Læs mere…
05-11-2021

Vedligeholdelse af altaner

Alle altaner har som udgangspunkt en begrænset holdbarhedsperiode og et behov for løbende vedligeholdelse og manglende vedligehold er desværre endt i ulykker.

Indenrigs og boligministeriet er udkommet med ny information for at gøre opmærksom på de muligheder, man som lejer har, såfremt der til lejemålet er tilknyttet en altan, hvor der er tvivl om sikkerhedsniveauet.
 
Det er væsentligt at understrege, at det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at bygningen til enhver tid er lovlig og sikker at anvende. Dette gælder også for en bygnings altan. Derfor skal man som lejer først og fremmest kontakte udlejer/bygningsejer med henblik på eventuel involvering af en fagperson. Hvis bygningsejeren ikke bringer altanen i forsvarlig stand, har man mulighed for at inddrage kommunen, der som bygningsmyndighed træffer afgørelse om byggeloven og øvrige regler fastsat i medfør heraf.
 
Som lejer har man endvidere mulighed for at klage til Huslejenævnet, hvis en altan har væsentlige vedligeholdelsesmangler.
Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser