Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-11-2016

Herning: Store udlejere snyder deres lejere

Flere hundrede lejere hos private udlejere i Herning kan se frem til nye og bedre lejevilkår efter at LLO er kommet ind i billedet og nu kæmper deres sag. Lejerne i Hernings største private boligbyg-geri, Holmparken, er iblandt dem. Her vil LLO forhindre eller begrænse store, varslede lejestig-ninger. Endvidere stop for eller tilbagebetaling af trappevask og betalingsgebyr samt dokumen-tation for antennebidragsomkostninger. LLO mener, at udlejeren, Jacobsen Group, bruger en helt fejlagtig begrundelse for lejestigningerne, nemlig at bebyggelsen har fået nye vinduer og dermed lavere varmeudgifter. Men udlejeren har hævet 350.000 kr. i Grundejernes Investerings-fond til vinduesudskiftning. Det er penge, som er opsparet over huslejen til forbedringer i ejendommen. For at bruge disse penge er det en forudsætning, at lejerne er orienteret om hævningen, så de ved, at det er lejernes indbetalinger, der er brugt til forbedringen. Altså bruges en forbedring betalt af lejerne til at begrunde en huslejestigning! 

”Det er både ulovligt og stærkt umoralsk”, siger bestyrelsesmedlem i Lejernes LO i Herning, Lars Dohn. I Golfparken (ligeledes Jacobsen Group) er der varslet voldsomme lejestigninger på mellem 13 og 38 pct., der ikke er baggrund for, mener LLO. Man vil også tage fat på et ulovligt betalings-gebyr og kræve tilbagebetaling for tre år.

100 lejere på Gl. Skolevej, Paghs Allé og Gormsvej forventer at få penge tilbage fra en anden ud-lejer for ulovligt opkrævede beløb for trappevask og ”GI”. Kun en mindre gruppe klagende lejere har fået penge tilbage indtil nu. I Nørreparken har udlejeren meddelt, at ulovlige opkrævninger af trappevask ophørte pr. 1. oktober 2016.  LLO vil foreslå beboerrepræsentationen, at der stilles krav om tre års tilbagebetaling af ulovligt opkrævede betalingsgebyr udover huslejen. Endvidere tilbagebetaling af noget, der kaldes ”diverse”.

Side 15 i Vi Lejere nr. 4, november 2016.

Læs mere…
29-10-2016

LLO Aarhus anmelder danske lejere for bedrageri og overtrædelse af persondataloven

Oktober 2016 / pressemeddelelse

DET ER EN MEGET ALVORLIG SAG, AT EN SERVICEUDBYDER OG DATABEHANDLER IKKE TILBAGELEVERE MEDLEMSOPLYSNINGER VED AFTALEOPHØR, OG SAMTIDIG SYSTEMATISK ANVENDER MEDLEMMERS BETALINGSOPLYSNINGER TIL AT HÆVE PENGE PÅ MEDLEMMERNES KONTI.

Lejernes landsorganisation Aarhus har politianmeldt Danske Lejere for at overtræde persondataloven, ved at misbruge og anvende   medlemskartoteker og LLO medlemmers betalingsoplysninger.

LLO Aarhus indgik i 2013 aftale med en ekstern serviceudbyder om at denne skulle forestå medlemsopkrævning og sagsbehandling for afdelingen. Aftalen var opsagt til udløbet pr. 31.12.2015, hvorefter denne serviceudbyder ændre navn og nu kalder sig (Danske Lejere).

Efter aftalens ophør blev ingen sager overleveret - alene ufuldstændige og misledende medlemslister blev sendt efter gentagne anmodninger og sanktioner fra  Landsorganisationen.

Siden samarbejdets ophør har Danske Lejere nægtet at frigive betalingsoplysninger på LLO Aarhus’ medlemmer.
LLO Aarhus har kæmpet for at få den tidligere serviceudbyder til at tilbagelevere hvad der er LLO Aarhus’ retmæssige ejendom.

Der er efter LLO Aarhus´ mening sket en forsætlig vildledning af LLO’s medlemmer, eftersom den tidligere serviceudbyder Nu (Danske Lejere) ikke længere har en serviceaftale med LLO Aarhus, og derfor for længst burde have frigivet alle medlemsoplysninger og slettet medlemmernes betalingsoplysninger fra deres systemer.

Den tidligere serviceudbyder, fortsætter ufortrødent med at trække penge på LLO Aarhus medlemmernes konti, via PBS og udsende girokort, trods LLO Aarhus’ gentagne forsøg på at standse denne ulovlige færden.

Danske Lejere har ikke blot  beholdt men også anvendt  medlemskartoteker og medlemmers betalingsoplysninger, og på denne baggrund efter LLO Aarhus´ overbevisning har  begået bedrageri overfor LLO Aarhus medlemmer, idet  de med en betydelig økonomisk vinding for øje  har anvendt disse oplysninger for egen  virksomhed der intet har med LLO Aarhus  og deres medlemmer at gøre.

Det er med baggrund i ovenstående, at LLO Aarhus på vegne af medlemmerne i dag udsender denne pressemeddelelse i forbindelse med politianmeldelsen af Danske Lejere.

 

For yderligere oplysninger kontakt venligst

Nini Kristensen, Bestyrelsesformand LLO Aarhus

Mail: bestyrelse@lloaarhus.dk

 

 

 

Læs mere…
10-08-2016

Ny på boligmarkedet? Sådan undgår du at blive snydt

Lejernes LO’s blad, Vi Lejere, giver i det seneste nummer en række gode råd om, hvad man skal gøre og ikke gøre, hvis man er på vej ud på boligmarkedet.

Rådene advarer mod fupannoncer og bedrageri, råder til rettidig betaling og kommer med gode råd, hvis flere flytter sammen i en større bolig. Her skal man være opmærksom på, hvem og hvor mange, der står på kontrakten, endvidere problemer, der kan opstå, hvis én ønsker at flytte og endelig spørgsmål om, hvor mange der under givne omstændigheder må bo i en lejlighed.

Læs mere…
10-08-2016

Snydte Carlsberg-lejere vil gå til domstolene

75 lejemål på C.F. Richs Vej på Frederiksberg har søgt og fået økonomisk støtte af Lejernes LO til at søge fri proces til en retssag mod Carlsbergfondet. Beboerne og LLO mener, at Carlsbergfondet snød lejerne i seks ejendomme for pligten til at tilbyde lejerne at overtage ejendommen som andelsboligforening, da fondet solgte de 6 ejendomme i en milliardhandel. Forinden havde fondet skabt en række sindrige selskabskonstruktioner og solgt til et konsortium af tre pensionskasser.

Beboerne på Frederiksberg mener, at sagen har betydning for hele ejendomsmarkedet og andelsboligmarkedet fremover. ”Lige nu er de store investorer i fuld gang med at udnytte denne tvivlsomme fremgangsmåde. Hvis de lykkes med det, vil det underminere hele andelsboligformen og skævvride hele prisfastsættelsen på boligmarkedet.”

LLO’s landsformand, Helene Toxværd, skriver i en leder, at ”tilbudspligten er udhulet” og at politikerne nu må vedstå sig den tilbudspligt, de selv har nedfældet i loven. Hun føjer til: ”Sagen siger noget om Carlsbergfondet og disse pensionskassers moralkodeks, men den siger først og fremmest noget om, hvor mange penge der er på spil”.

Læs mere…
10-08-2016

To næstformænd i LLO

Lejernes LO har for første gang i historien to næstformænd efter en lovændring på den seneste kongres. Den ene er tidligere chef i DSB og firmaidrætsmand. Den anden skolelærer og tidligere Folketingsmedlem.

De to næstformænd er henholdvis Poul Munk og Lars Dohn. De er begge jyder og udgør nu sammen med landsformand Helene Toxværd og tre andre forretningsudvalgsmedlemmer organisationens ledelse.

Læs mere…
10-08-2016

Billige boliger forsvinder: Nu 11.600 kr. for 70 kvm

De betalelige boliger i København og på Frederiksberg forsvinder med raketfart. Derfor er det nødvendigt med indgreb, hvis Hovedstaden ikke skal ende som London uden plads til mennesker med almindelige indtægter. Det mener formanden for LLO i Hovedstaden, Helene Toxværd. Hun foreslår tre nødvendige greb for at modvirke tendensen:

”For det første skal vi have standset muligheden for at få et afkast på op mod 25 pct. ved at spekulationsmodernisere de gamle, private udlejningsboliger.

Så skal vi have fat i de nybyggede boliger. For i dag er der slet ingen regulering af lejen i ejendomme opført efter 1991. Og vi er altså nu helt oppe på 2.000 kr. pr. kvadratmeter i årlig leje i ganske almindeligt byggeri. Det svarer til, at man betaler 11.666 kr. pr. måned i ren husleje for en treværelses lejlighed på 70 kvadratmeter. Og så skal vi – som det tredje punkt - have mere gang i det almene byggeri”.

Læs mere…
10-08-2016

Statsminister-datter fik den laveste husleje

Statsminister Lars Løkke Rasmussens datter, Lisa, er - helt uden at røre en finger - blevet et for-billede for lejere i Midtjylland, der plages af høje huslejer. Den 20-årige studerende har nemlig fået en lejlighed til kun 3.000 kr. pr. måned lige ved Banegården i Herning. Problemet er bare, om der er andre end Lisa Larsdottir Løkke Rasmussen, der er dygtige nok til at overbevise Hernings største udlejer, Jacobsen Group, om, at deres husleje kun skal være 3.000 kr. pr. måned. Alle andre 59 lejere i ejendommen betaler nemlig væsentlig mere end de 3.000 kr., svarende til 679 kr. årligt pr. kvm. for de 53 kvm., lejligheden rummer. Helt præcist betaler 30 andre lejere af lejligheder på 53 kvm. fra 4.196 kr. pr. måned til 4.955 kr. pr. måned plus aconto bidrag. Med andre ord: fra 40 pct. til 65 pct. mere. I ejendommen er der to mindre lejligheder end statsministerdatterens. De er på 44 kvm. men her betaler lejerne 3.875 kr. pr. måned, svarende til en årlig kvadratmeterpris på 1057 kr.

I LLO understreger man, at den lave husleje er helt lovlig og en aktivist siger: ”Godt gået, Lisa! Bare der var flere af din slags til at forhandle huslejen ned i Herning”.

Læs mere…
10-08-2016

Fremtiden for lejerne: Flere skal dele og flere må vente

Boligmanglen vil stige med 75.000 boliger i de kommende fire år.  I år 2020 vil vi mangle 300.000 boliger, hvis alle par og enlige over 20 år skal have deres egen lejlighed, skriver Lejernes LO’s chef-økonom i bladet Vi Lejere. Han siger, at Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2016 er en ”gyser”. Den bebuder stor stigning i befolkningstallet samtidig med, at boligbyggeriet kører på lavblus. ”Hvis det forudsættes, at der - som nu - kun bygges 15.000 boliger om året, vil boligmanglen eksplodere. I 2020 vil vi mangle 304.422 boliger”, skriver han.

Læs mere…
31-05-2016

LLO-Horsens: Udlejer-direktør kaster snavs på lejerne

Horsens den 31.maj 2016

Efter 1 ½ års betænkningstid har Datatilsynet pålagt Lejernes LO i Horsens at fjerne en liste fra hjemmesiden med på en række ejendomme, som er ramt eller har været ramt af skimmelsvamp og hvor der er givet påbud fra kommunens side.

”Det har vi efterkommet”, siger formanden, James Arbøl. Han forsikrer samtidig, at kampen mod skimmelsvamp fortsætter. 

Og så beskylder han direktøren i udlejernes forening, Torben Christensen, for at ”fremture”.

”Direktøren for Ejendomsforeningen Danmark kører i en pressemeddelelse den gamle traver af stald med, at skimmelsvamp som regel skyldes, at lejeren ikke lufter ud eller tørrer tøj i lejligheden. Ja, han siger ligefrem, at man hurtigt kan få rettet op på tingene ved at skabe den nødvendige ventilation og få gjort ordentlig rent. Han siger også, at skimmel ofte forveksles med snavs i lejemålet. Man må formode, at han mener, det er lejeren, der forveksler de to ting. Det hele er langt ude, og jeg synes, direktøren skulle melde sig ind i virkeligheden i stedet for at kaste snavs på lejerne.

Kom til Horsens og se på vores sagsbunker! Jeg giver gerne en kop kaffe! ”, siger James Arbøl.

Yderlige oplysninger kan fås hos James Arbøl – Telefon75 62 66 00

Læs mere…
20-05-2016

Lejernes LO: lejerne bør have en reel mulighed for at erhverve den ejendom, hvori de bor til leje

Tilbudspligten til en af lejerne dannet andelsboligforening skal styrkes, sådan at lejerne har en reel mulighed for at erhverve den ejendom, hvori de bor til leje.  Grundtanken med andelsboligen skal styrkes, så lovgivningen fremmer en demokratisk boligform med høj grad af kollektiv beboer indflydelse, til en pris, hvor almindelige indkomster kan være med. 

Tilbudspligten giver i dag lejerne forkøbsret til en boligudlejningsejendom, hvis ejendommens ejer ønsker at sælge, og hvis lejerne ønsker at stifte en andelsboligforening.

Udlejernes interesseorganisation, Ejendomsforeningen Danmark, mener, at det samfundsmæssigt vil være en dårlig idé at udvide tilbudspligten. Det vil ifølge ED betyde, at endnu flere private lejeboliger vil forsvinde og blive erstattet af andelsboliger, der mere og mere kommer til at ligne ejerboliger. Samfundsmæssigt vil den bedste løsning være, at tilbudspligten afskaffes, så vi kan sikre et fortsat udbud af private lejeboliger i den professionelle udlejning.

LLO mener, at tanken bag andelsboliger er god. Andelsboligindehaveren har langt større indflydelse på sin bolig end lejeren. Det er grundlæggende godt. Desværre er andelsboligen forkrøblet af spekulative valuarvurderinger og andelsboliger er ofte noget, der omsættes på et internt lukket marked for insidere.

Det skal ændres, sådan at andelsboligen bliver et bredt tilbud til alle. Og sådan, at andelsboligen igen bliver en bolig for almindelige indkomster.

De mange muligheder for at smyge sig uden om tilbudspligten skal stoppes.  Det gælder både i den aktuelle sag, hvor en gruppe lejre blev snydt for tilbudspligtren, men også, når udlejningsejendommene for at undgå tilbudspligt opføres som ejerlejlighedsbyggeri, når en tvangsauktion stopper for tilbudspligten og når interne koncernoverdragelser hindre tilbudspligten.

LLO foreslår, at tilbudspligten udvides ved at almene boligorganisationer kan erhverve ejendommen, såfremt et flertal af lejerne i ejendommen ønsker det. Det vil sikre ens og ligeværdige vilkår for alle beboere i bebyggelsen, beboernes indflydelse og beboerdemokratiet, en lige adgang, samtidigt med at lejerne sikres mod spekulative tab.

ED's samfundssind kan ligge på et lille sted. ED er desværre ude i et simpelt forsvar for en øget spekulation i lejernes bovilkår. ED ønsker, at de ældre private udlejningsboliger forbliver privatejede lejeboliger, sådan at udlejerne forsat kan profitere af den høje markedslignende leje, som man opnår ved en gennemgribende moderniseringer ved genudlejning.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser