Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

28-05-2024

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. OK, jeg sender udlejer en mail eller en sms?

Jeg vil gerne opsige mit lejemål. Er det nok, at jeg bare sender udlejer en mail eller en sms?

Et kort svar: Dette kommer an på, hvornår din lejekontrakt er indgået, og om der imellem dig og udlejer er aftalt digital kommunikation.

En opsigelse af lejemål er noget, som de fleste lejere oplever før eller siden. Der kan her være tale om, at lejer selv ønsker at opsige sit lejemål grundet personlige årsager, eller at udlejer ønsker at opsige sin lejer. Det er derfor vigtigt, at lejer kender de gældende regler for opsigelser.

OPSIGELSE FRA LEJERS SIDE:

Man behøver ikke som lejer at begrunde sin opsigelse til udlejer, men der er en række forhold, som det kan være en god ide at notere sig, inden man sender udlejer en opsigelse af sit lejemål. Opsigelsen af et lejemål skal altid meddeles skriftligt til udlejeren. Din udlejer skal ligeledes kvittere for modtagelsen af din opsigelse samt bekræfte, at han eller hun har forstået, at du som lejer ønsker at opsige lejemålet.

MAIL ELLER SMS?

Men kan man så som lejer blot sende udlejer en mail eller sms med sin opsigelse? Først og fremmest er det vigtigt, at man som lejer er opmærksom på, hvornår ens lejekontrakt er indgået. Der kom nemlig pr. d 01/01/2018 nye regler vedrørende digital kommunikation, og disse nye regler trådte i kraft pr. d. 01/01/2019.

Ikrafttrædelsen af dette betød, at alle lejekontrakter efter d. 01/01/20219 blev underlagt de nye regler om digital kommunikation, uagtet om dette var aftalt i lejekontrakten eller ej.

Har man som lejer en lejekontrakt, der er indgået før denne dato, skal der derfor udtrykkeligt være aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, før en opsigelse pr sms eller mail er gældende.

ANBEFALET BREV

Er din lejekontrakt indgået før d. 01/01/2019 og er der ikke aftalt digital kommunikation i lejekontrakten, skal du sende din opsigelse med brevpost.

Du kan dog, selv om der ikke er aftalt digital kommunikation i din lejekontrakt, stadig opsige dit lejemålet pr. SMS eller e-mail, såfremt din udlejer besvarer dig på din SMS eller e-mail, eller på anden måde bekræfter modtagelsen af din opsigelse igennem dette medie. LLO anbefaler derfor altid, at lejer opsiger sit lejemål skriftligt pr. anbefalet brev til udlejer, da der derved ikke kan opstå tvivl om opsigelsens gyldighed.

OPSIGELSE FRA UDLEJERS SIDE:

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ovenstående kun gælder for opsigelser fra lejers side. Udlejer skal stadig opsige lejemålet ved fremsendelse af en fysisk skrivelse i form af et brev til lejer. Modtager man som lejer en opsigelse pr. sms eller mail fra udlejer, kan man med god grund gå ud fra, at denne er ugyldig.

LEJERS OPSIGELSESPERIODE:

Hvis du som lejer ønsker at opsige dit lejemål, er det vigtigt grundigt at gennemlæse din lejekontrakts §11, da der i denne kan være indskrevet undvigelser eller undtagelser til de i lejelovens almindelige regler.

Du skal som lejer efter lovens almindelige regler varsle din udlejer om din ønskede opsigelse senest 3 måneder forinden. Denne almene varslingsfrist gælder for lejemål, som enten er et hus eller en lejlighed. Lejer du derimod et værelse uden eget køkken, skal du være opmærksom på, at dit opsigelsesvarsel som udgangspunkt kun er på 1 måned.

Dette betyder i praksis, at såfremt du ønsker at fraflytte et lejemål, der ikke er et værelse, senest d. 1. august, skal du varsle udlejer dette senest d. 1. maj. En varsling af opsigelse sker altid fra den første dag i måneden. Dette betyder, at hvis man som lejer opsiger sit lejemål d. 23. april, gælder de 3 måneders opsigelse fra d. 1. maj.

Opsigelsesperioden vil derfor lyde fra maj til og med slut juli måned.

Vær opmærksom på at varslingsfristerne kan fraviges, hvis andet er aftalt i din lejekontrakts §11.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser