Tilmelding

Oprettelse af medlemskab hos Lejernes LO Næstved kan betales online via llonaestved.dk

Lejernes LO Næstved modtager betaling med Dankort/VISA-Dankort, VISA, VISA Elektron, MasterCard og JCP. Betaling vil først blive trukket på din konto når medlemskabets oprettelse er gennemført.

Når betalingen er gennemført, bliver du kvitteret med en bekræftelse via e-mail hvor du bliver tildelt et medlemsnummer. Skulle du fortryde indmeldelsen bedes du henvise til dit medlemsnummer.

 

Kontingentet

Medlemskab halvårligt: 550 kr.
Oprettelsesgebyr: 300 kr.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner.

 

Aftaleperiode

Et medlemskab tegnes for et halvt år, dvs. en bindingsperiode på 6 måneder. Medlemskabet bliver ved forfaldsdatoen fornyet i en ny aftaleperiode på en halvt år afgangen.

 

Misligholdelse

Hvis en part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen, har den anden part ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Misligholdelse betragtes bl.a. medlemmets manglende opfyldelse af betalingsforpligtelser.

 

Opsigelse af medlemskab

Ønsker du at opsige dit medlemskab hos Lejernes LO Næstved skal dette meddeles på e-mail info@llonaestved.dk. I meddelelsen skal du udtrykkeligt skrive at du ikke længere ønsker at være medlem hos Lejernes LO Næstved samt referere til dit medlemsnummer.

Opsigelsen effektueres ved udgangen af en kontingentperiode.

 

Betaling

Ved oprettelse af medlemskab via automatisk betaling ved brug af betalingskort giver medlemmet Lejernes LO Næstved tilladelse til at løbende trække beløbet på kundens kort i perioden hvor abonnementet løber. I forbindelse med oprettelse kan der foruden abonnementsbeløbet opkræves et oprettelsesgebyr. Dette er et engangsgebyr som kun opkræves sammen med første indbetaling.

 

Nyt kort og sletning af kort

Når du registrere et betalingskort igennem betalingsvinduet fra DIBS bliver kortet tildelt et ticketnr. som er vores eneste reference til betalerens kort. Lejernes LO Næstved er derfor aldrig i besiddelse af kortoplysninger og kan ligeledes ikke få adgang til disse oplysninger.

Ønsker du at skifte kort vil vi slette det registrerede ticketnr. og derefter kan medlemmet registrere sit nye kort.

Såfremt du skifter kort eller ønsker dine kortoplysninger slettet, skal dette telefonisk meddeles Lejernes LO Næstved eller ved personligt fremmøde på vores kontor.

Send aldrig dine kortoplysninger til os på e-mail.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fortrydelses ret. Hvis du inden for de 14 dage får bistand fra Lejernes LO Næstved, har du udtrykkeligt givet afkald på fortrydelsesretten. Fortrydelsen skal meddeles på e-mail info@llonaestved.dk. I meddelelsen skal du gøre os tydeligt opmærksom på at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret samt dit medlemsnummer.

 

Sikkerhed

Lejernes LO Næstved bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kontooplysninger med SSL protokol. Det betyder at man ikke kan aflæse dine informationer.

 

Personoplysninger

Lejernes LO Næstved foretager ingen udveksling af personoplysninger med tredje part.

 

Kontaktinformationer

Lejernes LO Næstved
Holsted Park 29
4700 Næstved
Tlf: 55722331
CVR 38355260
info@llonaestved.dk